Skoletjenesten Kolding

Til minde om

Opdag Skamlingsbankens historie og mindesmærker.

Mindesmærkerne på Skamlingsbanken er håndgribelige udtryk for en tid med konflikter om sprog og nationalt tilhørsforhold. I forløbet introduceres eleverne, ved hjælp af mindesmærkerne i landskabet, til en kompliceret, men vigtig periode i områdets og ikke mindst Danmarks historie. Ved hjælp af greb fra grundskolens kreative fag skal eleverne undersøge mindesmærkerne og reflektere over, hvorfor nogle personer og begivenheder er fundet vigtige nok til, at de skal mindes.

Første del af forløbet (1,5 klokketime) er en styret undersøgelse af, hvilken fortælling monumenterne på Højskamlingen kan fortælle. Klokkestablen inddrages, så eleverne opdager, hvor forskelligartet mindesmærker kan udføres. Som afrunding på første del af forløbet udarbejder eleverne en kreativ skitse til et mindesmærke, de selv kunne tænke sig at opføre.

I sidste del af forløbet (1,5 klokketime) arbejder eleverne med, hvad der gør nogle historiske begivenheder vigtigere end andre, og hvorfor fx kvindekampen ikke er blevet markeret med et mindesmærke på Skamlingsbanken. Afslutningen på forløbet foregår i besøgscenteret, hvor eleverne sendes på opdagelse efter de fortællinger, personer og genstande, de er stødt på undervejs i forløbet.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Kolding Stadsarkivs forløb "Til minde om".
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr. for 1,5 times forløb og 1500 kr. for 3 timers forløb.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Håndværk og design - Design, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Håndværk og design, Historie
Læringsmål:
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum