Næstved Kommune - Åben Skole

TRANSPORTPULJE

Kulturudvalget har bevilget 100.000 kr., så alle kommunale dagtilbud og skoler kan søges om tilskud/ fuld finansiering af transport til Åben Skole- besøg, der indeholder et læringsforløb. Puljen yder kun tilskud til forløb som afholdes i Næstved Kommune, og der prioriteres især dagtilbud og skoler med særlige transportudfordringer. Ansøgningsskemaet er vedhæftet nedenfor. Minimumsbeløb der kan søges for: kr. 500. Transportudvalget behandler ansøgningerne løbende. Hvis ansøgningen godkendes, vil I modtage en mail om at I får pengene overført på det kontonummer I har opgivet.

Transport til Åben Skole- forløb skal primært ske med offentlig transport, så vidt det kan lade sig gøre. Det kan også være en kombination af offentlig og privat. I skal undersøge priser, transportmuligheder og lave en aftale med selskabet. Pengene overføres til skolen, hvis ansøgningen bliver godkendt.

1. prioritet:

Daginstitutioner og skoler udenfor Næstved by, hvor der ikke er offentlig transport, hvor der er trafikfarlig vej eller afstanden er som beskrevet nedenfor:

2. prioritet:

Daginstitutioner og skoler hvor transporttiden er lang eller med mange skift.

Der kan søges tilskud, hvis der er over de angivne afstande

Daginstitutioner: Over 2 km hver vej

0. -3. kl over 3 km hver vej

4. -6. kl over 6 km hver vej

7. -9. kl over 10 km hver vej

Der tages højde for årstiden!

Ansøgningen sendes til Center for dagtilbud og skole på: CDS@naestved.dk

Bus, tog eller kan vi cykle?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Biologi, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Håndværk og design, Historie, Idræt, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Medier, Musik, Natur/teknologi, Nordisk sprog, Samfundsfag, Sproglig udvikling, Sundheds- og Seksualundervisning, Tysk, Uddannelse og job

Udbyder

Næstved Kommune - Åben Skole