Næstved Kommune - Åben Skole

Undervisningsforløb hos Novenco - metal og muligheder

Kom ud og lær om metals egenskaber hos NOVENCO Building & Industry A/S. I dette undervisningsforløb til natur/teknologi vil eleverne undersøge metals egenskaber og anvendelsesmuligheder. På virksomhedsbesøget vil de opleve, hvordan NOVENCO Building & Industry A/S bruger og arbejder med metal.

Undervisningsforløbet opfylder en række Fælles Mål, særligt under Undersøgelse og Modellering i natur/teknologi til 6. årgang, og kan derfor bruges direkte ind i undervisningen. Derudover opfylder forløbet en række Fælles Mål for uddannelse og job. Se nærmere i lærervejledningen.

Fokusområder

Gennem forløbet vil eleverne:

  • Undersøge metals egenskaber
  • Identificere de mest brugte metaller på deres egenskaber
  • Få kendskab til, hvordan man bearbejder og anvender metal
  • Få viden om, hvordan man vælger det rette metal til en specifik opgave
  • Få kendskab til arbejdstegninger og modeller i naturvidenskab
  • Besøge en lokal metalvirksomhed og se de roller og arbejdsfunktioner, der findes på virksomheden

Dette undervisningsforløb er også et bidrag fra virksomhederne og DA til det tværfaglige emne uddannelse og job samt åben skole. Det giver alle elever en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, de indgår i.

Forløbet

Undervisningsforløbet ”Metal og muligheder” skal give eleverne indsigt i, hvad metal er, at metaller har unikke egenskaber og derfor er en værdifuld ressource. Derudover skal det give eleverne indsigt i, hvad metal bruges til i Danmark i dag, og hvordan man arbejder med metal. Igennem arbejdet vil eleverne få indblik i, hvordan metalindustrien bruger modelleringer, og de vil blive bevidste om fordele og ulemper ved arbejdstegninger som modelleringer af virkelige produkter.

Tidsforbrug

Undervisningsforløbet har samlet et omfang på 6 ugers undervisning, hvor virksomhedsbesøget er medregnet. Det er beregnet ud fra to lektioner/uge. Sammenlagt er der 10 lektioner på skolen à 45 minutter. Virksomhedsbesøget varer ca. 2 timer ekskl. transport.

Forberedelse

Chancen for, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter, stiger betragteligt, hvis eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget. I højre side på hjemmesiden nedenfor finder du lærervejledningen, hvor du blandt andet kan læse mere om undervisningsforløbet og forberedelserne til virksomhedsbesøget. Virksomhederne har fået en tilsvarende vejledning, den kan du også se i højre side.

Link til materiale og tilmelding her:

http://aabenvirksomhed.dk/da-skolen/forloeb/natur-teknologi/metal-og-mu…Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:

Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:

https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

Novenco

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Forløbet indfrier læringsmål for faget natur/teknologi i 6. klasse, særligt under temaerne Undersøgelse og Modellering.