Fredericia Provstis Skole-Kirketjeneste

Undervisningstilbud i 2021/2022

Dette materialSå er skole/kirketjenesten i Fredericia Provsti klar med en række undervisningstilbud og gode oplevelser til elever på alle klassetrin i skoleåret 2021/2022.
I denne oversigt præsenteres hvert tilbud kort.
Spørgsmål og bestillinger på materialer rettes til kirke- og kulturmedarbejderne Esther Jensen og Kirsten Vad Knudsen.
e giver mulighed for at arbejde med bibelske tekster og historier gennem et helt skoleår, eller du kan plukke i det efter lyst og tid.

Til lærerne i Fredericia Kommune

Så er skole/kirketjenesten i Fredericia Provsti klar med en række undervisningstilbud og gode oplevelser til elever på alle klassetrin i skoleåret 2021/2022.

I denne oversigt præsenteres hvert tilbud kort.

Spørgsmål og bestillinger på materialer rettes til kirke- og kulturmedarbejderne Esther Jensen og Kirsten Vad Knudsen.
Om skole/kirkesamarbejdet er det vigtigt at understrege:

 • Skole/kirkesamarbejdet foregår på skolens præmisser og er målrettet alle elever – uanset kulturel eller religiøs baggrund.
 • Anvendelse af materialer, projekter og inddragelse af kirkens ressourcepersoner er gratis. Bliver det nødvendigt med bustransport til et arrangement: Spørg FISK.

Med folkeskolereformen skal skolerne i langt højere grad end tidligere åbne sig mod det omgivende samfund. Det kan netop ske gennem skole/kirkesamarbejdet, hvor eleverne lærer nyt samtidig med, de ser, hvilke ressourcer og muligheder kirken rummer.

Undervisningstilbud i 2021/2022

 • Regnbuen (Indskolingen)
 • Spis en fortælling (Indskolingen)
 • Hvad er klokken? (Indskolingen)
 • Jul i kirken (1.-4.klasse)
 • Jesus på volden (4. klasse)
 • Salmesangsprojekt – Fællessang til glæden (4.–5. klasse)
 • Den lille prins (Mellemtrinnet)
 • Påskedugen (Alle klassetrin)
 • Ondskab – et spil om det onde (Udskolingen)
 • Etik-tak (Alle)

I håb om godt og frugtbart samarbejde

de venligste hilsner på vegne af kirkerne i Fredericia Provsti

Billede fjernet.

Provst Børge Munk Povlsen

 

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab, Musik, Natur/teknologi, Projektopgaven
Læringsmål:
Kan variere alt efter brugen af materialet med inddragelse af andre fag