Slettingen Naturskole

Vanddyrssafari på egen hånd

Indsamling og undersøgelser i akvarier.

På en vanddyrssafari på Slettingen findes og indsamles vandlevende dyr samt udvalgte materialer til at indrette akvarier med. Dyrene kigges nærmere på for undersøgelse og bestemmelse, og eleverne får mulighed for at præsentere deres eget dyr. Børnene lærer at omgås dyrene på en forsvarlig måde. Der kan fremstilles plancher/tegninger med dyrene til slut.

Forløbet er selvfaciliterende. Undervisningsmaterialer og quiz om Slettingens udstilling kan downloades HER.

Varighed: Ca. 2-3 timer

Hvornår? Hele året – men bedst marts-maj (sommerhalvåret pga. frost)

Vanddyrssafari

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Sætte ord på naturfænomener og arter.

Styrkelse af motoriske færdigheder i landskabet.