Nordatlantisk Hus

Vedvarende energikilder i Nordatlanten

Island er verdensmestre i at producere grøn strøm og både på Færøerne og i Grønland er man også ambitiøse med den grønne omstilling. Men er der nogle særlige udfordringer og muligheder for grøn energi i Nordatlanten? Og kan Island, Færøerne, Grønland og Danmark lære noget af hinanden, når det kommer til produktion af elektricitet?

I dette forløb skal vi se på, hvilke forskellige metoder man bruger til at producere strøm i Nordatlanten. Vi kommer til at se på vandkraft, vindkraft, termisk energi og solceller og de fordele og ulemper forskellige grønne energiteknologier har. Vi skal også se på Power To X -teknologien og andre metoder til at opbevare energi i Nordatlanten.

I løbet af dagen skal eleverne arbejde med små modeller af vedvarende energikilder og måle volt og ampere. 

Forløbene inkluderer:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale, som fremsendes efter booking.
  • Et fysisk forløb i Nordatlantisk Hus med fokus på læring om Grønland og Færøerne gennem oplæg, oplevelser og eksperimenter.
  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen.
  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring om Rigsfællesskabet.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Nesjavellir er Islands næststørste geotermiske kraftværk
Nesjavellir geotermiske kraftværk producerer strøm gennem varmt vand fra undergrunden

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi, Innovation og entreprenørskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Fysik/kemi, undersøgelse, energiomsætning: Eleven kan undersøge energiomsætning. Eleven har viden om energiformer. Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår. Eleven har viden om energiforsyning.
Fysik/kemi, modellering, energiomsætning: Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.
Fysik/kemi, perspektivering, produktion og teknologi: Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed.
Natur/teknologi, undersøgelse, stof og energi: Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer. Eleverne har viden om energiformer.
Natur/teknologi, modellering, teknologi og ressourcer: Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion. Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion.
Natur/teknologi, perspektivering, teknologi og ressourcer: Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget. Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier.


Se alle tilbud fra: