Vendsyssel Kunstmuseum

Verdens Lege

Tag med Vendsyssel Kunstmuseum på en legende opdagelsesrejse ud i verden. Igennem kunst- og reportagefotografier, film og samtidskunst skal vi se eksempler på og samtale om, hvordan børn andre steder i verden lever og leger, og så skal vi selv lege en række sjove lege fra hele kloden.

Hvad er leg? Hvad leger børn rundt omkring i verden? Leger de det samme som os? Eller nogle helt andre lege? Og hvordan ser der ud, dér hvor de leger? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal arbejde med i forløbet 'Verdens Lege'.

Forløbet tager udgangspunkt i særudstillingen 'Verdens Lege. En sanseudstilling for børn og voksne', der kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum den 14. oktober 2023 – 25. februar 2024. Udstillingen sætter, igennem samtidskunst, kunst- og reportagefotografier og sjove, interaktive 'legestationer', fokus på fænomenet 'leg' som noget, vi alle har til fælles – børn leger, uanset hvor i verden og under hvilke vilkår de vokser op.

Forløbet sigter mod at aktivere og engagere eleverne og vil foregå som en kombination af billedsamtaler med udgangspunkt i udvalgte værker og aktiverende øvelser, hvor eleverne, sammen med kunstformidleren, prøver kræfter med lege fra hele verden. Gennem kunst og leg vil eleverne således lære om andre kulturer og få en øget forståelse for forskellige livsvilkår.

Målgruppe: Forløbet er særligt målrettet indskolingen og mellemtrin, men kan tilpasses alle aldersgrupper.

Undervisningsmateriale: Til forløbet hører et kort undervisningsmateriale med inspiration til arbejdet på skolen før og efter museumsbesøget.

Tibetanske munke spiller fodbold
Tibetanske munke spiller fodbold.
Foto

Alessandro Bergamini

©

Vendsyssel Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for kommunale skoler i Hjørring Kommune. Øvrige skoler betaler 350 kr. pr. time.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fortolkning, Elevernes alsidige udvikling, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Idræt
Læringsmål:
Billedkunst - Billedanalyse: Eleverne får viden om billeders opbygning og -indhold samt kendskab til enkle fagord og begreber inden for billedanalyse.

Dansk - Fortolkning: Eleverne trænes i at forholde sig til det velkendte tema "leg" i eget og andres liv gennem analyse af og samtale om forskellige kunstneriske udtryk.

Elevernes alsidige udvikling: Elevernes evner til at samarbejde med hinanden trænes igennem forskellige lege.

Idræt - Alsidig idrætsudøvelse / Idrætskultur og relationer: Eleverne trænes i at deltage aktivt i og samarbejde om leg.