Den Børnekulturelle Rygsæk

Vild fordybelse i film

Hvordan er rævens personlighed? Og hvordan kan det komme til udtryk, når vi modellerer og bevæger den i stopmotion-filmens univers?

På workshoppen oplever eleverne fuldstændig fordybelse i naturen, når de modellerer
dagens dyr sammen med stopmotion-animator Tina Klemmesen. Gennem modellering
får I formforståelse og muligheden for at give dyret karakter og personlighed. Det er altså
ikke eleverne selv, der skal foran kameraet, men det dyr, de har modelleret. Stopmotion
er komplekst holdarbejde, hvor hver elev vælger en rolle som f.eks. instruktør, kulissebygger,
historieskriver, animator, fotograf osv.


Det er eleverne selv, der demokratisk tager beslutningerne undervejs, og dem er der
mange af. Det er en intens holdøvelse over de fire lektioner, workshoppen varer. Til gengæld
er al fokus flyttet væk fra eleverne selv og over i visualiseringen af deres historie. Det hele kulminerer, når vi slutter af med fælles visning af deres animationer på storskærm.

Målgruppe: Alle på mellemtrin – En klasse ad gangen

Sted: På skolen

Tidspunkt: Fire lektioner. Tidspunkt for skolebesøg aftales efter tilmelding. Der er fem forløb til rådighed (en klasse pr. forløb).

Tilmelding: UC SYD – bboe@ucsyd.dk, Birgitte Boelt – Først til mølle

-

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Drama - Dramaproduktion
Fag:
Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Natur/teknologi
Læringsmål:
Nye kompetencer inden for: naturfag, storytelling, filmiske greb, kreativitet og forståelse for rumlighed og det tredimensionelle. Det visuelle udtryk. Det digitale gennem stop motion-app’en.
Det lydmæssige med f.eks. indtaling af stemmer og det at finde den rigtige stemningsmusik. Samt selve det at arbejde som et ”team”, som skal fungere og nå til enighed om et valg, der skal slutte med et fælles produkt.