Rigsarkivet

Webtilbud: Interaktive tidslinjer

Tidslinjerne er henvendt til historieundervisningen i udskolingen. Indholdet understøtter Forenklede Fælles Mål gennem kildearbejde, historiebrug samt analyse og vurdering af historiske sammenhænge og problemstillinger.

Rigsarkivets tidslinjer er et kronologisk opbygget univers, der inviterer eleverne til at gå på opdagelse i originale kilder og komme helt tæt på begivenhederne. Tidslinjerne indeholder en bred vifte af kilder, både i original og læsevenlig udgave med tilhørende arbejdsspørgsmål. Der findes tidslinjer om Den danske slavehandel, Krigen 1864, National identitet i Sønderjylland, Kvindernes vej til stemmeret i 1915, Forsvar for demokrati og Invasionen 9. april. Tidslinjerne findes både til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Kilder, billeder og arbejdsspørgsmål kan anvendes frit og giver eleverne mulighed for selv at tolke kilderne kritisk og evt. skabe egne fortolkninger af historien gennem remediering af materialerne.

Find tidslinjerne

Aargang 0
Rigsarkivets interaktive tidslinjer udbygges løbende med nye temaer
Foto LindGraphics © Rigsarkivet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Fag:
Historie, Samfundsfag

Se alle tilbud fra: