Om Skoletjenesten

Samarbejder og partnerskaber

Både eksterne læringsmiljøer, kommuner og skoler kan bruge materialerne og hente inspiration og gode råd til at indgå samarbejder og forskellige typer af partnerskaber.

publikationFokus: Fire typer af partnerskaber

I videncenteret har vi identificeret forskellige typer af partnerskaber mellem skoler, eksterne læringsmiljøer og kommuner. Her kan du læse om fire typer.

 

Artiklen er skrevet af Marie Damsgaard Andersen, Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer, 2018.

Model: Roller og relationer i åben skolemodel

Hvordan etablerer man et godt læringsrum i eksterne læringsmiljøer. Her er spørgsmål til refleksion over roller og samspil. 

 

Udviklet af Skoletjenesten, 2019.  

artikelBehöver vi samarbete över organisationsgränser?

Har vi tid med nätverk över organisationsgränser? Hur kan vi inte ha tid med det? Det kan öppna för nya idéer och möjligheter och skapa nya insikter.

 

Artiklen er skrevet af Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund, 2019.

 

Læsetid Skoletjenesten undervisningstilbudLæsetid 6 min.

publikationGuide til det gode samarbejde
Denne samarbejdsguide er blevet til som en del af den særlige indsats med folkeskolereformen i Skoletjenesten. Skoletjenesten har i den forbindelse indsamlet de erfaringer, undervisningsansvarlige på Skoletjenestens 20 afdelinger har gjort sig med samarbejder med skoler, og samlet dem i denne guide for at gøre det lettere for eksterne læringsmiljøer at indgå i samarbejder med skoler. Guiden er udviklet til ansatte på eksterne læringsmiljøer, men kan også give inspiration til fx skoleledere, lærere, kommunalt ansatte og andre personer, der er involveret i samarbejder med eksterne læringsmiljøer.

 

Udviklet af Skoletjenesten, 2016. 

publikationInspiration til partnerskaber i den åbne skole
Skoletjenesten på Museum Vestsjælland har udgivet et inspirationsmateriale om partnerskabsmodeller mellem skoler og museer, der sætter fokus på, hvordan partnerskaber kan skabe værdi på flere planer. Materialet giver et indblik i, hvordan en partnerskabssatsning, og de arbejdsfællesskaber, som opstår heraf, kan skabe værdi for skoler og museer på flere planer. Konkret kan man læse om tre forskellige partnerskabsmodeller med konkrete cases, gode råd om implementering og udvikling af partnerskaber samt udtalelser fra museer og skoler om forskellige aspekter af partnerskabsarbejde.

 

Udviklet af Jesse-Lee Costa Dollerup, Marlene Kramm & Ea Stevns Matzon, Skoletjenesten Museum Vestsjælland, 2017.

Værktøj: Opstart et skole-virksomhedssamarbejde i kommunentjekliste

Værktøjet giver et overblik over, hvordan kommuner kan opsøge virksomheder til samarbejde med skoler. Dialogarket kan benyttes som led i en kvalificering og afklaring af kommunens strategi for skole-virksomhedssamarbejde.

 

Udviklet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2018.

publikationInspiration: Publikationer om eksterne læringsmiljøer og åben skole

Nationalt netværk af skoletjenester udvikler viden og værktøjer til brug i den åbne skole; i eksterne læringsmiljøer, kommuner og skoler.

Her præsenteres publikationer, der samler viden om eksterne læringsmiljøer og åben skole. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, Nationalt netværk af skoletjenesters regionale koordinatorer bruger i deres arbejde. Listen opdateres løbende.

 

Udviklet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2018.

Kortlægning: Samarbejder og partnerskaberpublikation

“Samarbejder og partnerskaber mellem skoler, kommuner, kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer “er en kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer. Du finder den her i både en fuld version i en pixi udgave, der samler kortlægningens hovedpointer.

 

Kortlægningen finder du her.
Pixi udgaven finder du her.

 

Udviklet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2016.

Kortlægning: Erfaringer fra støttede samarbejdsprojekter

“Erfaringer fra støttede samarbejdsprojekter” er en kortlægning, der samler op på erfaringer fra samarbejdsprojekter om den åbne skoler. publikationProjekterne har fundet sted de første år i den åbne skole, og kortlægges i 2016. Kortlægningen bygger på nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer. Du finder den her i både en fuld version i en pixi udgave, der samler kortlægningens hovedpointer.

 

Kortlægningen finder du her.
Pixi udgaven finder du her.

 

Udviklet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2016. 

Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring – En undersøgelse af organiseringer og erfaringerpublikation

Hvordan kan kommuner styrke skolers samarbejde med virksomheder? Det er der flere bud på i Nationalt netværk af skoletjenesters kortlægning af kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde. Kortlægningen giver forslag til, hvordan arbejdet kan organiseres gennem forskellige modeller, samt oversigter over konkrete aktiviteter i skole-virksomhedssamarbejdet og opgaver der kan løses i kommunen. Kortlægningen giver endvidere indblik i tendenser i kommunerne og forvaltningsmedarbejdernes erfaringer med at understøtte samarbejdet centralt i kommunerne.

 

Udviklet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2019.

PLC - sæt åben skole på dagsordenenliste

Med denne guide kan ressourcepersoner tilknyttet pædagogiske læringscentre (PLC) få inspiration til arbejdet med åben skole. Her er ideer til, hvordan man som PLC-medarbejder kan understøtte udviklingen af åben skole, og hvor man kan finde hjælp.

Skolernes PLC har en afgørende rolle i udbredelsen af lokale åben skole-tilbud og kan være drivkraft i nye udviklings- og samarbejdsprojekter. Det handler blandt andet om at skabe synlighed og at undersøge lokalområdet i samarbejde med kolleger.  

 

Udviklet af Nationalt Netværk af Skoletjenester, 2019.