Om Skoletjenesten
  • Børneværksted undervisning Skoletjenesten Undervisningstilbud
    Følg os på Linkedin
    Få nyt om jobs, temadage, konferencer, kurser og andre arrangementer på Skoletjenestens Linkedin for sektoren.
  • Kontakt
    Kontakt Skoletjenestens medarbejdere, hvis du har spørgsmål til undervisningsafdelinger, pædagogisk udvikling, kommunikation, administration eller Nationalt netværk af skoletjenester.

Viden og ydelser

Der er flere muligheder, hvis du vil samarbejde med Skoletjenesten og tage del i den viden, vi udvikler og opbygger og de ydelser, vi tilbyder:

Bliv udbyder
Som kommune, kulturinstitution eller andet eksternt læringsmiljø kan du blive udbyder på skoletjenesten.dk. Under "bliv udbyder" kan du se, hvilke kriterier, du skal opfylde, og hvordan du melder dig til. Du kan også se, hvilke ydelser, du får adgang til som udbyder på sitet.

Benyt konsulentydelser
Skoletjenesten tilbyder konsulentydelser til mange forskellige aktører i både kultur- og undervisningssektoren. Hvis du ønsker hjælp til fx at udvikle skoletjenesteaktiviteter, til konkrete undervisningstilbud eller materialer i en kommune eller i et eksternt læringsmiljø, kan du benytte dig af Skoletjenestens konsulenter. Læs mere om Skoletjenestens konsulentydelser.

Deltag i netværket
Skoletjenesten ønsker at understøtte videns- og erfaringsdeling blandt aktører i sektoren af eksterne læringsmiljøer. Vi har derfor et aktivt netværk af folk, der på forskellig vis arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer. Det betyder, at du kan deltage i Skoletjenestens temadage, studiegrupper, konferencer og workshops. Gennem vores undervisningspraksis på kulturinstitutioner opbygger vi erfaringer og viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Denne viden deler vi på Skoletjenestens underviserkurser og MuseumsUndervisningsUddannelsen.

At være en del af Skoletjenestens netværk beror på en gensidighed, hvor både Skoletjenesten og netværksdeltagere velvilligt stiller viden og erfaringer til rådighed i de respektive fora, som Skoletjenesten er arrangør af.

 

Foto på siden: ©SMK Tina Agnew