Om Skoletjenesten

Uddannelse

MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU)
Skoletjenesten har i samarbejde med ODM/Organisationen Danske Museer og med støtte fra Kulturstyrelsen udviklet en efteruddannelse for museumsundervisere. Uddannelsen har været gennemført siden 2009 og udbydes hvert efterår.

Målgruppe
Uddannelsen er til dig, som har ansvar for udvikling, gennemførelse og markedsføring af undervisningsaktiviteter på museer og andre kulturinstitutioner – uafhængigt af din kulturinstitutions størrelse og omfanget af arbejdet.

Forudsætninger for at deltage
Uddannelsen giver dig både en teoretisk og praktisk indsigt i læring og museumsundervisning. For at kunne bidrage med egne erfaringer forventes det, at du har en erfaring svarende til ca. to års arbejde med undervisning i eksterne læringsrum, eller evt. tilsvarende erfaring fra anden undervisning eller andet museumsarbejde samt pt. har ansvar for undervisning på institutionen.

Læringsmål
Målet med uddannelsen er:

At kursisterne får viden om samt modeller og værktøjer til at kunne udvikle, tilrettelægge, drive, evaluere og kvalitetssikre undervisningen på kulturinstitutioner

At kursisterne får redskaber til at kunne vurdere og udvælge forskellige undervisningsmetoder i relation til den kulturinstitution, man kommer fra samt målgruppen og dens forudsætninger

At kursisterne får redskaber dels til at reflektere over egen praksis, dels til at opkvalificere egen og eventuelt andres praksis.

Udbytte
Gennem uddannelsen vil du få:

Viden om:
- Skolens praktiske hverdag og skolereformen
- Børn og unge som målgruppe
- Centrale læringsteorier og læringsmål
- Aktuelle tendenser i museumspædagogik

Modeller og værktøjer inden for:
- Undervisningstilrettelæggelse
- Pædagogiske metoder i eksterne læringsmiljøer
- Undervisningsledelse
- Evaluering og brugerinddragelse

Produceret/skabt:
- Et undervisningsforløb til institutionen på et velfunderet didaktisk grundlag
- En pædagogisk profil til egen afdeling
- Personligt netværk blandt museumsundervisere

Arbejdsform
Uddannelsen er opdelt i fire moduler, og hvert modul består af to sammenhængende dage med undervisning, oplæg, eksempler fra praksis, opgaver og øvelser. De enkelte moduler er tilrettelagt i en vekslen mellem de faglige oplæg og konkrete øvelser, der knytter an til kursisternes egne erfaringer og praksis på institutionen.

Opgaver og tidsforbrug
Kursisterne skal ved forløbets start definere et eksisterende eller tænkt undervisningsforløb, der skal fungere som testforløb gennem hele kurset. Det sikrer, at alle opgaver og øvelser får relevans for arbejdet på institutionen. Ved kursets afslutning vil kursisterne enten have nyudviklet et undervisningsforløb eller bearbejdet og kvalitetssikret et eksisterende.

Undervisere/Oplægsholdere
På uddannelsen er der oplæg af erfarne museumsundervisere og eksterne fagfolk.

 

Foto på siden: ©Siri Carlslund