Om Skoletjenesten
 • Praktisk
  Tid:
  Uddannelsen løber i perioden 15/01 2018-24/4 2018.

  Sted:
  Vartov,
  Farvergade 27D, 1463 København K.

  Pris:
  Kr. 9.500 for i alt 8 dage for medlemmer af ODM (10.000 kr. for
  ikke-medlemmer). Prisen omfatter undervisning, kursusforplejning, samt
  hold-middag på første og sidste modul.

  Tilmeldingsfrist:
  15. december 2017

  Tilmelding:
  Ved spørgsmål kontakt ODM på tlf.: 49 14 39 66
 • Scenekunst
  Kontakt kursusledere
  Dorte Villadsen dv@skoletjenesten.dk
  tlf: 24 90 13 67

  Ane Riis Svendsen ars@skoletjenesten.dk,
  tlf.: 28 92 36 71

Uddannelse

MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU) 2018
Skoletjenesten har i samarbejde med ODM/Organisationen Danske Museer og med støtte fra Kulturstyrelsen udviklet en efteruddannelse for museumsundervisere. Uddannelsen har været gennemført siden 2009.

Målgruppe MUU
Denne uddannelse er til dig, som arbejder med ansvar for udvikling, gennemførelse og markedsføring af undervisningsaktiviteter på museer og andre kulturinstitutioner – uafhængigt af din kulturinstitutions størrelse og omfanget af arbejdet.

Forudsætninger for at deltage
For at kunne bidrage med egne erfaringer forventes det, at du har en erfaring svarende til ca. to års arbejde med undervisning i eksterne læringsrum, eller evt. tilsvarende erfaring fra anden undervisning eller andet museumsarbejde samt pt. har ansvar for undervisning på institutionen.

Læringsmål

 • Kursisterne får viden om samt modeller og værktøjer til at kunne udvikle, tilrettelægge, drive, evaluere og kvalitetssikre undervisningen på kulturinstitutioner.
   
 • Kursisterne får redskaber til at kunne vurdere og udvælge forskellige undervisningsmetoder i relation til egen kulturinstitution.
   
 • Kursisterne får redskaber dels til at reflektere over egen praksis, dels til at opkvalificere egen og eventuelt andres praksis.

Arbejdsform
Uddannelsen er opdelt i fire moduler, og hvert modul består af to sammenhængende dage med undervisning, oplæg, eksempler fra praksis, opgaver og øvelser. De enkelte moduler er tilrettelagt i en vekslen mellem de faglige oplæg og konkrete øvelser, der knytter an til kursisternes egne erfaringer og praksis på institutionen. Underviserene er erfarne museumsundervisere og eksterne fagfolk.

Moduler

Opgaver og tidsforbrug
Kursisterne skal ved forløbets start definere et eksisterende eller tænkt undervisningsforløb, der skal fungere som testforløb gennem hele kurset. Det sikrer, at alle opgaver og øvelser får relevans for arbejdet på egen institution. Ved kursets afslutning vil kursisterne enten have nyudviklet et undervisningsforløb eller bearbejdet og kvalitetssikret et eksisterende.

Kursisterne arbejder også med at definere særlige karakteristika ved deres institutions genstandsfelt, fysiske rammer og pædagogiske greb, hvilket munder ud i formuleringen af en pædagogisk profil, der dels kan bruges som et markedsføringsredskab, dels som et internt udviklingsredskab. Derudover vil der blive foreslået en række opgaver, som styrker netværksdannelsen mellem kursisterne, lokale samarbejdspartnere, andre museumsundervisere og øvrige relevante parter.

Der skal påregnes arbejde i netværksgrupper mellem modulerne.
Endeligt program og litteraturliste udsendes 14 dage inden uddannelsens start.

UdbytteMUU
Efter kursusforløbet vil du have:

Fået viden om

 • Skolens og kommuners hverdag i åben skole
 • Børn og unge som målgruppe
 • Centrale læringsteorier og læringsmål
 • Aktuelle tendenser i museumspædagogik

Fået modeller og værktøjer inden for

 • Undervisningstilrettelæggelse
 • Pædagogiske metoder i eksterne læringsmiljøer
 • Undervisningsledelse
 • Evaluering og brugerinddragelse

Produceret/skabt

 • Et undervisningsforløb til institutionen på et velfunderet didaktisk grundlag
 • En pædagogisk profil til egen institution
 • Personligt netværk blandt museumsundervisere

Læs mere om uddannelsen på www.dkmuseer.dk 

Praktisk

Tid: Uddannelsen løber i perioden 15/01 2018-24/4 2018.

Sted: Vartov, Farvergade 27D, København K.

Pris: Kr. 9.500 for i alt 8 dage for medlemmer af ODM (10.000 kr. for ikke-medlemmer). Prisen omfatter undervisning, kursusforplejning, samt hold-middag på første og sidste modul.

Tilmeldingsfrist: 15. december 2017

Tilmelding: Ved spørgsmål kontakt ODM på tlf.: 49 14 39 66

Tilmeldingsblanket

Læs om uddannelse i printvenlig version (pdf)

Foto på siden: ©Siri Carlslund