Om

arbejdermuseet
Type
Publikation
Udgivet
Tema
Pædagogiske metoder
Copied!

Dialogbaseret undervisning

Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum. Bogen er udsolgt, men udkommer som e-bog i 2023/24.
arbejdermuseet
Tema
Pædagogiske metoder
Type
Publikation
Udgivet
Copied!

Dialogbaseret undervisningHvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og idéer. Herved knyttes museernes demokratiske dannelsesrum til elevernes egen verden, samtidig med at den flerstemmighed, der ligger latent i alle klasser, udnyttes og øger læringspotentialet.

I bogen beskrives syv undervisningsforløb, der giver læseren indsigt i, hvordan den dialogbaserede undervisning kan forløbe i praksis, og hvordan den rummer både udfordringer og muligheder. Gennem varierede undervisningsformer, aktiv elevdeltagelse og med udgangspunkt i kunsten ser vi, hvordan eleverne bliver engagerede i diskussioner om fx historie, bæredygtighed og identitet. Eksemplerne hentes fra kunstmuseernes verden, men undervisningsformen kan overføres til skolernes egne læringsrum – i alle fag og på alle klassetrin.

”Uundværlig! Et referenceværk for alle, der arbejder med børn og unge på kunstmuseer. Skarp, grundig og informativ.”

- Line Daatland, inspektør ved Kunstmuseerne i Bergen

”En af de mest inspirerende og fagligt interessante bøger, jeg længe har læst, med et indhold, der har relevans langt ud over museumspædagogikken. Meget opildnende læsning!”

- Ove Eide, lektor i norsk og mediefag samt udviklings- og fornyelsesleder ved Firda videregående skole

Copyright © 2012 by Skoletjenesten i samarbejde med

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS / Norge og forfatterne

All Rights Reserved

Denne udgave udgives og distribueres i samarbejde mellem

Skoletjenesten og Unge Pædagoger

Forfattere: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn.

256 sider med farveillustrationer.

Målgruppe: Undervisere

ISBN: 978-87-91663-10-9

Dialogbaseret undervisning på dansk er udgået og kan ikke længere købes.  Bogen kan dog lånes på biblioteket.

Kontakt

Nana Bernhardt Skoletjenesten

Nana Bernhardt

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
Tlf
25 52 71 92
Se profil

Find mere viden om samme tema