Skoletjenestens grundfortælling

Click to see english versionEnglish version here

Hvorfor er vi her?

De eksterne læringsmiljøer er en betydningsfuld del af børn og unges læring og dannelse. I mere end 40 år har Skoletjenesten sammen med kulturinstitutioner udviklet faglige undervisningsmiljøer, der bidrager til, at børn og unge udvikler sig som aktive demokratiske medborgere. At styrke elevernes faglige og sociale kompetencer gennem brug af eksterne læringsmiljøer er mere aktuelt nu end nogensinde før. Hvad kan du kende os på?

Det er vigtigt for os, at undervisningen på kulturinstitutioner har kvaliteter og giver børn og unge en læring, de ikke kan få i skolen. Derfor samler og udvikler vi viden i pædagogiske laboratorier og omsætter det i undervisningen og i vores samarbejder. Vi inddrager lærere og elever, når vi udvikler undervisning, og vi samarbejder med skoler, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre nationale aktører.Hvad bygger vi på?

Gennem partnerskaber med kulturinstitutioner og kommuner udvikler, tilbyder og deler vi viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Vi underviser børn og unge inden for natur, kultur og kunst fra de starter i daginstitution til de forlader en ungdomsuddannelse. Vi deler viden og skaber netværk blandt andet gennem studiegrupper, temadage, konferencer og kompetenceudvikling. Hvor bredt når vi ud?

Skoletjenesten arbejder lokalt og regionalt i et nationalt perspektiv. Vi undersøger, kortlægger og rejser med viden om den åbne skole. I hele landet arbejder vi sammen med kommuner, kulturinstitutioner og skoler for at sætte viden og erfaringer i spil, der kan bruges til at udvikle nye skoletjenester og styrke undervisningen i de eksterne læringsmiljøer. Skoletjenesten.dk et nationalt samlingspunkt, der støtter lærere og pædagoger i at finde og bruge eksterne læringsmiljøer.Hvad gør de eksterne læringsmiljøer særlige?

På kulturinstitutionerne møder eleverne autentiske genstande og fortællinger, der kan åbne verden på nye måder. De får et sanseligt og konkret blik ind i samtid og historie; ser, lugter, smager og rører. De arbejder med videnskabelige metoder; iagttager, beskriver, undersøger og undres over genstande og sammenhænge. De udforsker i fællesskab kunst, materialer og genstande gennem dialog og praktisk-kreative tilgange. De samarbejder og udfordres, og udvikler sociale færdigheder. De stiller spørgsmål og finder svar, og perspektiverer til egen tid og eget liv. Hvor er vi på vej hen?

Vi skal være et videncenter for alle, der arbejder med læring i eksterne miljøer. Den viden, vi producerer i vores pædagogiske laboratorier skal bruges aktivt over hele landet. Vi er et videncenter på vej, og det er vores ambition, at vi i fællesskab løfter kvaliteten af den pædagogiske praksis i eksterne læringsmiljøer.

 

Glyptoteket_Skoletjenesten_digital undervisning

Nyhedsbrev

Vil du have nyheder om aktuelle tilbud direkte i din mailboks? Tilmeld dig Skoletjenestens nyhedsbrev for lærere, pædagoger og undervisere.

Find medarbejdere

Kontakt Skoletjenestens medarbejdere, hvis du har spørgsmål til undervisningsafdelinger, pædagogisk udvikling, kommunikation eller administration.
Medarbejderseminar 2019

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil