Evalueringer

Har du brug for evaluering af den daglige undervisning, et projekt eller en særlig undervisningsindsats i dit eksterne læringsmiljø?

Vi udfører:

  • evaluering af undervisningsforløb
  • evaluering af større projekter og undervisningsindsatser
  • omfattende evalueringer af jeres samlede undervisningsaktiviteter

Kontakt os for at høre mere.

Hvad siger vores kunder?

"På Arbejdermuseet har vi flere gange samarbejdet med Skoletjenesten i forbindelse med evaluering af forskellige undervisningsprojekter. Evalueringerne har taget form af kvalitative undersøgelser, og gennem observation og interview har de bl.a. belyst pædagogiske kvaliteter i forskellige undervisningsforløb. Vi oplever, at evalueringerne både rummer en stærk analyse af vores behov, men også en metodisk tilgang der gør evalueringen praktisk anvendelig."

Linda Nørgaard Andersen, vicedirektør på Arbejdermuseet

"Skoletjenesten har på forbilledlig vis bidraget til evaluering af det nationale projekt `Arkivet i den åbne skole´, hvor deres faglige indsigt og viden om evaluering i relation til udvikling af undervisning i eksterne læringsmiljøer sikrede en indsigtsfuld lærende evaluering, som understøttede projektets overordnede formål. Særlig værdifuldt var blikket udefra, som kvalificerede projektets progression og fremdrift."

Lene Wul, stadsarkivar på Kolding Stadsarkiv

"Som museum oplever vi en stadig stigende efterspørgsel på måling af impact. I den forbindelse har vi har vi haft stort udbytte af at anvende den evalueringspraksis, som Skoletjenesten tilbyder. Her får vi klare metodiske greb og en mulighed for en dybere evaluering af undervisningsdesign og -forløb i projektet SMK Connect. En evalueringspraksis, der gør det muligt at lære af vores læringsprogrammer."

Berit Anne Larsen, formidlings- og udstillingschef på SMK - Statens Museum for Kunst

Hvem hjælper vi med evalueringer?

Vi har erfaring med at lave evalueringer, der udvikler praksis, for både kulturinstitutioner, ministerier og kommuner. Vi indgår altid i tæt dialog med opdragsgiver for at sikre, at en evaluering matcher aktuelle behov og er anvendelig.

Vi har tidligere udført evalueringer for bl.a.:


 

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil
Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i