Projekter

I Skoletjenesten indgår vi på forskellig vis i nationale projekter om undervisning i eksterne læringsmiljøer og børn og unges møde med kunst og kultur.

Herunder kan du læse mere om to nationale projekter, som Skoletjenesten har  deltaget i, de seneste år. 

Tidlig Kulturstart

Tidlig Kulturstart er en national indsats, der løb fra 2019-23 og udviklede nye og lærerige partnerskaber mellem kommuner, dagtilbud, kulturinstitutioner og professionshøjskoler. I alt fik syv partnerskabsprojekter mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Målet med indsatsen var at skabe og formidle nye stærke partnerskaber, der understøtter de mindste børn i dagtilbuds møder med kunst og kultur af høj kvalitet gennem netværk og national videndeling i hele landet.

Skoletjenesten som sparringspartner

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer fungerede i Tidlig Kulturstart som sparringspartner på de syv partnerskabsprojekters udvikling af videnbaserede værktøjer målrettet alle, der ønsker at arbejde med partnerskaber mellem kommuner, dagtilbud og kulturinstitutioner. I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen gav vi konkret sparring på de enkelte værktøjers indhold og anvendelse.

Derudover indgik Skoletjenesten også i planlægning og afvikling af processtøttemøder og i planlægningen af regionale møder for de deltagende projekter.

Læs mere om Tidlig Kulturstart

Se de værktøjer som er udviklet i Tidlig Kulturstarts lokale projekter

LegeKunst

LegeKunst er en national indsats for børn, pædagoger, kunstnere og kulturinstitutioner i 16 kommuner, der løb fra 2019-23. Omdrejningspunktet var børnenes aktive møde med kunst og kultur i dagtilbud, og hvordan det møde kan understøtte børns leg og dannelse. 

Til projektet var der knyttet syv forskningsprojekter forankret på DPU og på fem professionshøjskoler fordelt rundt i landet. 

I LegeKunst var samarbejdet mellem pædagoger og kunstnere/kulturinstitutioner organiseret i en række lokale partnerskaber. Partnerskaberne havde til formål at kvalificere den daglige praksis i daginstitution og på kulturinstitutionen. 

Skoletjenesten som vejleder

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer fungerede i LegeKunst som vejleder i lokale aktionslæringsprocesser i forbindelse med fire partnerskaber i Københavns kommune. Derudover indgik vi også i det større LegeKunst-netværk og fungerede i den forbindelse som bindeled mellem partnerskaber og forskere.

Læs mere om LegeKunst

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil
Portræt af Sidsel Kirk, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Sidsel Kirk

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 35 03 66
Se profil