Om Skoletjenesten
 • Try Museum
  Kontakt
  Kim Hollesen Petersen
  Kommunikationsmedarbejder
  Tlf: 23 70 66 74
 • Følg os på Linkedin
  Få nyt om jobs, temadage, konferencer, kurser og andre arrangementer på Skoletjenestens Linkedin for sektoren.

Kommuner

Kommuner der ønsker at støtte lærernes og pædagogernes arbejde med at bruge eksterne læringsmiljøer i dagligdagen kan blive en del af skoletjenesten.dk.

Kommunesite
Ved at få sit eget subsite på skoletjenesten.dk kan du som kommune skabe en indgang, der samler og præsenterer alle tilbud i kommunen for lærere og pædagoger ét sted. På et subsite bliver kommunen selv redaktør og kan vælge, hvilke tilbud der skal præsenteres. Subsitet kan både abonnere på eksisterende kulturinstitutioners undervisningstilbud, og der kan oprettes nye kulturinstitutioner, hvor det redaktionelle ansvar kan uddelegeres eller varetages af en medarbejder fra kommunen. Endelig kan kommunen selv oprette nyheder, der f.eks. reklamerer for en læringsfestival eller andet.

Kvalitetskravene til de tilbud, der oprettes af kommunen, vil være mindre strikse end kravene til de tilbud, der kan fremsøges i den centrale database, da der lægges et større redaktionelt ansvar og dermed større frihedsgrader hos kommunen som subsiteredaktør. Undervisningstilbud, der lever op til kvalitetskravene i den centrale søgemaskine, vil automatisk komme til at indgå i denne, mens undervisningstilbud, der lever op til de kommunalt aftalte kvalitetskriterier, kun vil blive vist på kommunens subsite.

Det er på nuværende tidspunkt, som kommune, gratis at få oprettet et subsite.  

Se eksempler på kommunesites: Hjørring Kommune, Aabenraa Kommune, Odense Kommune, Fredericia Kommune, Næstved KommuneRødovre Kommune og Bornholms Regionskommune.

Læs mere om muligheder og kriterier for kommuner og kontakt Kim Hollesen khp@skoletjenesten.dk for spørgsmål og oprettelse.

 

Foto på siden: Try Museum