Kolding Stadsarkiv

Kolding Stadsarkiv

Vores sted

Kolding Stadsarkiv er hele Kolding Kommunes arkiv. Arkivet indsamler, registrerer og bevarer dokumenter der fortæller om det lokale liv og udvikling fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Arkivets samling rummer både privatarkivalier, foreningsarkivalier og offentlige arkivalier fra Kolding Kommune inklusiv forgængerkommunerne Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov. Det er arkivalierne fra vores samling, der danner rammen for Stadsarkivets Uddannelsestjenestes undervisningsforløb. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

I vores undervisningsforløb inviteres eleverne ind i vores historiske værksted, hvor de får mulighed for at (be)røre historien med fokus på autencitet, taktilitet og æstetik. Hos os får eleverne de originale arkivalier i hænderne og får lov at følge deres nysgerrighed og intuition i deres udforskning af dem. Med udgangspunkt i arkivets samlingers lokalhistoriske indhold sættes der fokus på kernetemaerne identitet, demokrati, industrialisering, byudvikling og velfærdssamfund, der åbner op for en kobling til den globale historie. 

Vores undervisningsforløb er tværfaglige og inddrager elementer fra fagene historie, samfundsfag og billedkunst. Fagene er vægtet afhængigt af klassetrin i de enkelte forløb, hvor billedkunst og historie har størst vægt i mellemtrinsforløb, imens historie og samfundsfag dominerer i vores udskolingsforløb. Samtlige forløb understøtter de Forenklede Fælles Mål.

Alle vores forløb er udviklet i samarbejde med kommunens lærere. Er du nysgerrig omkring, hvordan det er foregået, så kan du læse vores praksismanual, hvor vi beskriver, hvordan vi har grebet det an. Det er samtidig en inspiration og anvisning til andre, der gerne vil i gang med at udvikle samskabte undervisningsforløb.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Eleverne arbejder hos os med grundlæggende kildekritiske metoder og historiske forklaringsmodeller, så de udvikler en forståelse af samspillet mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger gennem arbejdet med historien. Samtidig aktualiseres historien på en måde, så elevernes historiebevidsthed aktiveres og oplever at de selv er historieskabte og historieskabende. 

Hvide handsker
Foto

Lene Wul

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Kolding Stadsarkivs Uddannelsestjeneste