Om

Zoologisk Have
Type
Model
Udgivet
Tema
Samarbejde og partnerskaber
Copied!

Roller og relationer i åben skole

Af
Marie Broen
Refleksionsspørgsmål til arbejdet med at etablere et godt læringsrum i eksterne læringsmiljøer.
Zoologisk Have
Tema
Samarbejde og partnerskaber
Type
Model
Udgivet
Copied!
Hent modellen her

I mødet mellem skole og eksternt læringsmiljø opstår et nyt læringsrum, hvor både elever, lærere og undervisere får mulighed for at indtage forskellige roller og indgå nye relationer.

Hvordan kan du som lærer samarbejde med underviseren i det eksterne læringsmiljø om roller og relationer, når eleverne undervises uden for skolen? Der er tale om et fagligt og socialt møde, hvor forventningsafstemning mellem lærer og underviser er et afgørende element i forhold til at sikre, at de fagligheder og erfaringer der er til stede, bliver inddraget og brugt bedst muligt.

Model om Roller og relationer i åben skole
Modellen kan bruges til at understøtte dialog mellem lærer og underviser i det eksterne læringsmiljø. 

Modellen er udviklet af Skoletjenesten. 

 

Roller i eksterne læringsmiljøer

Du kan som lærer bidrage aktivt med din fagfaglige viden, erfaring med didaktik og pædagogik samt kendskab til eleverne. Derudover kan du som lærer bidrage som rollemodel for eleverne og aktivt understøtte elevernes deltagelse i undervisningen.

Underviseren i det eksterne læringsmiljø er vært for besøget og er ansvarlig for den faglighed og det indhold, som undervisningen omhandler. Der er tale om en særlig stedsspecifik faglighed, som knytter sig til et emne, og det fysiske sted, hvor undervisningen foregår.

Eleverne er deltagere i et undervisningsforløb, som foregår et nyt sted, med nye undervisningsformer og en ny underviser. I den situation kan eleverne få udbytte af at opdage andre sider af sig selv og deltage på andre måder end i skolen. Det nye kan dog også betyde, at nogle elever føler sig usikre, og derfor har brug for særlig støtte til deltagelse.

Relationer i den åbne skole

For at kunne sætte de forskellige fagligheder og erfaringer i spil er det nødvendigt med en forventningsafstemning i forhold til de mulige roller, som deltagerne kan indtage. Her kan underviseren og læreren i begyndelsen af forløbet have en kort dialog, hvor de aftaler og afstemmer, hvad de hver især skal have fokus på undervejs.  Forventningsafstemning og rollefordeling kan tage afsæt i formålet med undervisningen, lærerens kendskab til elevgruppen og elevernes behov.

Læreren kan påtage sig en aktiv rolle, når det handler om elevernes relation til underviseren og det fremmede læringsmiljø. Det kan eksempelvis ske ved at introducere eleverne til underviseren, og hvad man kan lære om netop dette sted.Det kan også ske gennem et socialt fokus, hvor læreren har opmærksomhed på at fremme elevernes deltagelse.

Det understøtter elevernes udbytte af undervisningen i det eksterne læringsmiljø, når underviseren er bevidst om, hvordan hun, ud over at gennemføre den planlagte undervisning, også har en vigtig opgave med at invitere lærerens faglighed, viden og erfaring aktivt ind i undervisningen undervejs.

Gensidig læring

Når det lykkes for lærere og undervisere i eksterne læringsmiljøer afstemme roller og relationer, åbner det tillige op for gensidig læring, hvor det eksterne læringsmiljø og skolen får et kendskab til hinanden, der udover det konkrete undervisningsforløb, kan berige deres egen undervisning.

Gennem input og samarbejde med lærerne kan de eksterne læringsmiljøer få et bedre kendskab til målgruppen, og det kan kvalificere deres undervisningspraksis. Lærerne får omvendt mulighed for at få nye indsigter i et specifikt fagområde, inspiration til andre undervisningsmetoder, og endelig kan de få mulighed for at få et nyt blik på deres elever.

Har du spørgsmål til denne model?

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Find mere viden om samme tema