Statens Museum for Kunst 2023

Årsberetning Skoletjenesten Statens Museum for Kunst 2023
Graf som viser antal underviste børn og unge på SMK i 2023

Store linjer i skoletjenestearbejdet

I 2023 har Skoletjenesten på SMK haft en deltidsansat undervisningsudvikler (stilling udløbet i december 2023), der har varetaget basisforløb og fordybelsesforløb under åben skole samt bidraget til den daglige drift. Det har muliggjort et fokuseret arbejde med det pædagogiske laboratorium og med en stor vidensdelingsindsats, bl.a. gennem samarbejde med læreruddannelser.

I arbejdet med museets særudstillinger som ramme for undervisning undersøgte vi i forårets store udstilling Carl Bloch – Forført brugen af ung til ung-formidling og et undervisningsdesign baseret på en sanselig/kropslig tilgang. Ung til ung-formidlingen bestod af videoproduktioner og interventioner i udstillingen, som museets unge projekt ULK (unges laboratorier for kunst) havde produceret og udviklet i samarbejde med det kuratoriske team og teaterprojektet C:NTACT. De unges stemmer blev en samtalepartner i udstillingen.

Derudover har vi været så heldige at få tildelt yderligere fondsmidler til projektet SMK Connect – hvor kunst og undervisning mødes, og vi har i 2023 afholdt flere lærerworkshops, udviklet forløb bl.a. i samarbejde med gymnasier og SOSU-uddannelsen samt produceret forskelligt filmmateriale til en kommende platform.

Samarbejde med KP og andre læreruddannelser

Som en vigtig del af museets pædagogiske laboratorium har vi i 2023 etableret tættere partnerskaber med læreruddannelsen primært på KP. Det pædagogiske laboratorium undersøger pt balancen mellem at begribe og blive grebet af kunst med fokus på dansk i udskoling, dvs. hvordan vi kan skabe motivation, relevans og nysgerrighed gennem en undersøgende undervisningstilgang, hvor elevernes subjektive oplevelser og nysgerrighed bliver udgangspunkt for det analytiske arbejde og en evt. periodemæssig kontekstualisering. Dermed bliver det også afgørende, at studerende på læreruddannelsen prøver kræfter med den undersøgende tilgang. Vi har derfor gennem forskellige forløb, workshops og oplæg involveret studerende fra KP (men også læreruddannelsen i Odense og på Absalon) i afprøvning af tilgange og aktiviteter til Guldalder og Det Moderne gennembrud, udvikling af nye greb og fælles refleksion og feedback. Denne tilgang ligger også til grund for arbejdet med SMK Connect.

Barok – krop og iscenesættelse

I efterårets store særudstilling Barok – ud af mørket inviterede vi skuespiller Henrik Uldall til at varetage undervisningsforløb med fokus på en kropslig dialog mellem elever og værker. Udstillingens værker og barokken som periode havde bl.a. som mål at bevæge beskueren og sætte verden i scene. Undervisningsforløbet var opbygget som en række scener, der undersøgte værkernes lyde, afbildede figurers bevægelser og kropspositioner etc. Eksempelvis skulle eleverne arbejde med en spejling, så de blev værker og malerierne beskuere. Eleverne fik en helt anden fornemmelse for rummets betydning, værkernes placering, iscenesættelse og den interaktion. der blev muliggjort gennem det primært kropslige fokus.

Kontakt:

Nana Bernhardt Skoletjenesten

Nana Bernhardt

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
Tlf
25 52 71 92
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Statens Museum for Kunst

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Statens Museum for Kunsts tidligere årsberetninger?