Skoletjenesten Kolding

Bag tallene

- Ghettoplanens konsekvenser i Kolding

Eleverne arbejder i dette undervisningsforløb med ghettoer og VKLA-regerings ghettoplan fra 2018 i et Koldingperspektiv. Formålet med forløbet er at vise eleverne, at der er flere nuancer bag de tal og statistikker, de præsenteres for i samfundsfag. Eleverne introduceres først til ghettoerne, den almene boligs historie og formål gennem en byvandring. På den måde får eleverne set og oplevet det sted, som de skal bruge dagen på at beskæftige sig med. På arkivet introduceres eleverne for forskellige typer af kilder, der anvender tal, og får viden om, hvordan man kan gå kildekritisk til den slags fremstillinger. Eleverne arbejder efterfølgende med forskellige kilder i grupper, og prøver selv at omsætte tal og statistikker visuelt på en måde, der passer ind i den historie, de gerne vil fortælle om ghettoerne.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Bag tallene
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 1500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data.

Eleven kan tolke enkel statistik.

Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger.

Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling.