Skoletjenesten Kolding

Christiansfeld - fra idé til verdensarv

Byvandring med hoved, hjerte og hænder

Tag eleverne med på en byvandring i Christiansfeld, og hør om Brødremenighedens og byens spændende historie. Eleverne tages med på en byvandring, hvor de selv deltager aktivt. På turen åbnes bygninger og byrum op og anvendes som illustration af Christiansfelds fascinerende historie. Byvandringen består af en række stop ved steder eller bygninger, hvor fortællingen om Brødremenigheden og byens grundlæggende ideer foldes ud ved hjælp af fotos og kreative øvelser. Undervejs deltager eleverne aktivt, når de skal lede efter bygninger, følge med i vandringen på deres eget kort, lave frottage med oliekridt og tegne colour diary.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Christiansfeld
Foto

Eva Kristensen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler uden for kommunen er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
- Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

- Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

- Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer.

- Eleven har viden om kildekritiske begreber.