Cirkusmuseet

Cirkus for børn med specielle behov

Cirkus er inkluderende og tilbyder en positiv oplevelse for alle, uanset hvilke udfordringer man har i bagagen.

Igennem dialog og leg lærer børnene om cirkusverdenen i museets udstilling, inden de sammen med museets artist kommer til at arbejde med cirkusdisciplinerne i museets sal indrettet til cirkusaktivitet. Eleverne vil opleve nye kompetencer ved sig selv og hinanden og komme hjem med en succesoplevelse. Rundvisningen vil vare ca. 40 min. efterfulgt af en pause, inden der vil være 60 min. workshop.

Cirkus for børn
Cirkus for børn
Foto

Ebbe Forup

©

Ebbe Forup

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
20 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse
Fag:
Idræt, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
Eleverne kan forstå og acceptere usikkerhed og risiko i forbindelse med løsning af opgaver og udfordringer og kan overkomme modstand i den forbindelse
Eleverne kan acceptere egne og andres fejl og kan anvende disse som grundlag for læring
Eleverne kan udtrykke kreativitet i forskellige former gennem æstetiske udtryk, medier og handlinger
Eleverne har forståelse for egne ressourcer og tro på egne evner i forhold til alene eller sammen med andre at kunne iværksætte aktiviteter eller løse opgaver uden en klart defineret løsning
Eleverne får udvidet deres kropsbevidsthed
Forløbet giver en unik fællesoplevelse, som kan ryste klassen sammen socialt
Eleverne kan samarbejde målrettet med klassekammerater og har en forståelse af forskellen på venskaber, kammerater og netværk
Eleverne kan forholde sig til egne roller i samarbejdsrelationer
Eleverne kan anvende kreativitet til løsning af faglige og sociale opgaver

Se alle tilbud fra: