De fem Halder

De fem Halder

Få et indblik i De fem Halders 800-årige historie, hvor flere borge, herregårde og en skanse knyttet til magtfulde personer ligger som en imponerende perle ved Hald sø mellem stejle bakker på Hærvejen og pilgrimsruten gennem Jylland. Her har både pilgrimme, handelsfolk, adel og konger lagt vejen forbi.

Få en introduktion til De fem Halder i Haldladen, og kom med på en historisk vandring gennem natur- og kulturlandskabet. Her kan I opleve historiens vingesus, når vi bevæger os igennem lokationerne for de fem borge og herregårde. Eleverne inddrages i dialog og refleksion omkring væsentlige historiske dilemmaer med afsæt i persongalleriet og skelsættende begivenheder fra De fem Halder.

I Haldladen introduceres eleverne gennem lyd og billeder til Hald-borgenes historie fra middelalder over reformation til oplysningstid.

Det var bl.a. herfra, Niels Bugge byggede Hald op med ære og i 1300-tallet gjorde oprør mod kong Valdemar Atterdag. Et oprør, der resulterede i mord. Under reformationen forskansede Viborg-bispen Jørgen Friis sig lige her mod Hans Tausens og protestantismens tilhængere. Mens oplysningstidens landsdommer Frederik Schinkel, der gik under navnet 'Bondeplageren' og 'Den gale Schinkel', holdt sine stavnsbundne bønder i et fast greb. 

Efter den brede præsentation tager vi en historisk vandring for at opleve historien, hvor den har fundet sted. Imens udfolder de autentiske omgivelser sig og understøtter formidlingen. Eleverne inddrages i dialog og refleksion omkring væsentlige historiske dilemmaer med afsæt i persongalleri og skelsættende begivenheder fra De fem Halder. Eleverne kan tage billeder undervejs til det efterfølgende arbejde.

Turen rundes af i Haldladen, hvor eleverne får udleveret en tidslinje, hvor nøgleinformationer er noteret, men som de også selv kan udfylde med deres nye viden og visuelle forestillinger på baggrund af udstilling og historisk vandring. Tidslinjen kan udfyldes ved Hald eller tages med hjem i klassen til et videre arbejde med kronologisk forståelse eller fordybelse i en udvalgt periode.

De fem Halder har de seneste år været igennem en gennemgribende renovering, hvor områdets særlige historie er blevet fremhævet. Efter åbningen i september 2022 har projektet vundet Arkitekturens pris. 

Se mere om De fem Halder her: https://viborgmuseum.dk/bes%C3%B8g-os/de-fem-halder

Forberedelse

Der kan med fordel arbejdes med kronologi som overordnet værktøj til at forstå historiske sammenhænge og udviklingen i samfundet eller med temaer som middelalder, reformation, renæssance, enevælde, stavnsbånd og oplysningstid.

Efterbehandling

Fortsæt arbejdet med kronologisk forståelse. Skabelonen til tidslinjen kan findes vedhæftet.

Lad f.eks. eleverne indsætte deres fotos og tidslinjetegninger fra Hald i tidslinjeværktøjet Tiki-Toki via SkoleTube. Et miniprojekt over selvvalgt periode eller borghistorie er oplagt til yderligere fordybelse og fremlæggelse af tidslinjer.     

Alternativt kan klassen samlet dykke ned i en af perioderne fra Halds historie, f.eks.:

  • Middelalderen (Gammel Hald, Niels Bugges Hald og Bisp Jørgen Friis' Hald)
  • Reformationen og renæssancen (Jørgen Friis' Hald og lensslot Hald)
  • Enevælden (Gregers Daas Hald – Hald 4)
  • Oplysningstid og stavnsbånd (Schinkels Hald – Hald 5)
Hald Slot
På besøg i Hald Slotsruin.
©

Viborg Museum

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
Forløbet anbefales besøgt mellem 1. april og 1. november. I kan tilmelde jeres klasse på alle hverdage fra kl. 8.00 - 15.00.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie
Læringsmål:
At eleverne får kendskab til lokalområdets historie og kan sætte det i sammenhæng med vigtige begivenheder i Danmarkshistorien. Eleverne styrker deres forudsætninger for kritisk og reflekteret at kunne arbejde med fortællinger om fortiden og udvikler en historisk bevidsthed og dermed forståelse af samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

EKSEMPLER FRA FÆLLES MÅL – HISTORIE
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Eleven kan sætte begiven­heders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng.

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien.

Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Se alle tilbud fra: