Skibene på Holmen

Den kolde krig I

Søværnets og fregatten PEDER SKRAMs rolle i perioden fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til murens fald, samt vigtige internationale begivenheder.

Danmarks placering i Østersøen gjorde det muligt for danske flådestyrker og derved NATO at kontrollere ind- og udsejlingen fra området, og derved også fra de sovjetiske flådebaser i Østersø-regionen. Man overvågede fjendens skibstrafik og skulle stoppe en fjendtlig flådestyrke fra at nå mål i hovedstaden og det øvrige Sjælland, hvis krigen kom.

Undervisningsforløbet har fokus på perioden fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til murens fald. Eleverne kommer ombord på fregatten Peder Skram, hvor de får indblik i livet ombord, samt hvordan Danmark og søværnet spillede en aktiv rolle under Den Kolde Krig. Vi perspektiverer forløbet ved at diskutere Danmarks aktuelle indre og ydre sikkerhedspolitik.

Efter rundvisningen og gennemgang af perioden deles eleverne op i mindre grupper og skal lave en opgave omkring forløbet. Herefter afsluttes forløbet med en Kahoot.

Undervisningsforløbet kan anvendes selvstændigt eller som optakt til forløbet "Den kolde krig II", som omhandler perioden fra murens fald og frem til i dag og foregår ombord i ubåden SÆLEN og missiltorpedobåden SEHESTED.

Forløbet kan også benyttes af udskolingens 7.-10. klasse.

Alle vores undervisere har været soldater under den kolde krig og har selv oplevet livet ombord, hvilket gør undervisningen både levende og relevant for perioden.

Undervisningsforløbet har fokus på perioden fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til murens fald. Eleverne kommer ombord på fregatten Peder Skram, hvor de får indblik i livet ombord, samt hvordan Danmark og søværnet spillede en aktiv rolle under Den Kolde Krig. Vi perspektiverer forløbet ved at diskutere Danmarks aktuelle indre og ydre sikkerhedspolitik.

Undervisningen tilbydes primært om onsdagen, men vi imødekommer så vidt muligt alle ønsker.

Murens fald november 1989

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1300 kr.
Yderligere priser:
Hvis 2 forløb bookes samtidig, tilbydes begge forløb for 2500,-
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Faglige mål for faget Historie (A)
Eleverne skal kunne:
- Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks,
Europas og verdens historie
- Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale,
europæiske og globale udvikling
- Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt
over mennesket som historieskabt og historieskabende
- Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes
egen tid
- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof
- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra 1945 til 1989
- Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- Forskellige styreformer og samfundsorganisationer
- Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- Politiske og sociale revolutioner
- Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- Globalisering
- Historiebrug og -formidling

Se alle tilbud fra: