Steno Museet

Det danske sundhedssystem

Gennem mødet med historiske fortællinger, globalt udblik og aktuelle problemstillinger får eleverne i denne workshop et bredt og reflekteret indblik i udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Rammen for workshoppen “Det danske sundhedssystem” er en rejse gennem fortid, nutid og fremtid. Formidleren tager eleverne med rundt på museet, hvor de oplever sygdomsforebyggelse og -behandling i et historisk perspektiv.

Første stop på museet er epidemier, og hvordan de blev/bliver håndteret globalt og nationalt. Vi slår ned på blandt andet tuberkulose og AIDS, på den banebrydende og dengang kontroversielle opdagelse af bakterier og udviklingen af vacciner. Herefter er fokus på medicinske fremskridt og det danske sundhedsvæsen. Eleverne får mulighed for at reflektere over og diskutere, hvad de synes, er det største nybrud: retten til lægehjælp, forebyggende tandpleje, røntgen eller organtransplantation. Eleverne inddrages aktivt og får en forståelse for baggrunden for det danske sundhedsvæsen, som de kender det.

Men sundhedsvæsenet byder også på dilemmaer og store spørgsmål. Den nyere tids udvikling inden for medicin og medicinsk teknologi betyder, at vi kan behandle bedre, end vi har råd til at gøre. Politikerne er nødt til at foretage en sundhedsfaglig prioritering inden for de økonomiske rammer af vores fælles sundhedsvæsen. Vi lægger op til og faciliterer en spændende og højaktuel debat, hvor eleverne får lov at prioritere mellem forskellige sundhedsfaglige behandlinger og tiltag.

Børn og voksne kigger på røntgenapparat i træ i udstillingen Gentests og tandbørster
Foto

Søren Kjeldgaard

©

Science Museerne

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
475 kr.
Max deltagere:
15 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Biologi, Historie, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Eleverne kan sætte sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i en historisk ramme og et nutidigt perspektiv.

Eleverne har viden om Danmark som velfærdsstat.

Eleverne kan forholde sig til de udfordringer og muligheder som medicinske fremskridt bringer med sig og som vi, som samfund, må handle på.