NaturBornholm

Dyregrupper

Lær at sortere i dyregrupper. Hvad er et insekt, en fisk, en padde, et krybdyr, en fugl eller et pattedyr? Læringsaktiviteten tager udgangspunkt i de dyr, der lever på Bornholm.

Dyregrupper

Forløbet starter i Naturværkstedet, hvor eleverne bliver sat til at sortere forskellige dyr i de grupper, som de synes passer sammen. Herefter sætter naturvejlederen en dialog i gang om, hvad der kendetegner f.eks. fugle, pattedyr m.m., og eleverne flytter om på dyrene, hvis de er placeret i de forkerte dyregrupper.
Herefter får eleverne levende mus i hænderne. De skal så beskrive musens kropsbygning, hvilken dyregruppe den tilhører, og hvem musen er i familie med. Musen placeres herefter i en fødekæde lavet af eleverne.
I NaturBornholms udstillinger (åbne fra 1. april til 31. oktober) er der eksempler på øens mange dyr. Her kan eleverne iagttage og klassificere de levende fisk, krybdyr og padder og komme tæt på de store udstoppede bisoner m.fl. De kan desuden bruge udstillingen til at beskrive dyrene og deres tilpasning til levested.
 

Før læringsaktiviteten på NaturBornholm er det en god idé, at eleverne har snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg. Mange oplevelser med dyr knytter sig til omgivelserne omkring skole og bolig. I kan låne grej til ”Hvem spise hvad”. Husk at booke disse aktiviteter inden.

Efter forløbet med naturvejlederen kan I blive i Naturværkstedet. Husk at booke Naturværkstedet på forhånd.
Læringsaktiviteten ”Dyregrupper” lægger op til at arbejde videre med at undersøge organismer i den nære natur, deres tilpasning, opbygning, og til hvilken dyregruppe de tilhører.


Praktisk information:

 

Hvornår: hele året

Tag gerne billeder med tablets eller mobiltelefoner under forløbet, der kan bruges til det videre arbejde på skolen.


Baggrundsmaterialer:

  • Naturstyrelsen: Det er også min natur
  • Zoopædagogik om børn og dyr – teoretisk, didaktisk og praktisk. Sara Tougaard, Mikkel Broe, Pernille Hjort og Ulla Didriksen. Zooskoletjenesten, 2008.

Arbejdsark:

Dyregrupper
Dyregrupper
Foto

Natur Bornholm

©

Natur Bornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kræver årskort for skoler. Uden årskort: 100 kr. pr. elev (min. 15 elever), plus entré til NaturBornholm.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (4.klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Modellering:
Organismer (2. klasse) Mennesket (4. klasse)

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag (2. – 4. klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2. – 4. klasse)