NaturBornholm

Dyrenes superkræfter

At æde er en af de vigtigste aktiviteter, som alle levende organismer foretager sig. Deres munddele kan røbe, hvad kosten består af, og ret simpelt inddeler man dyrene i planteædere, kødædere og altædere. Vi snakker om dyrs tilpasning til levested ud fra, hvad de spiser.

Snegl i håndenNaturvejlederen viser forskellige levende dyr. Der vil være dyr med mere end 100 ben, dyr med horn, dyr, der ligner blade, dyr med kløer og flere andre. Eleverne får levende dyr i hænderne, for eksempel en snegl. Med udgangspunkt i elevernes egen viden om smådyr, der lever på Bornholm, beskriver vi dyrenes kropsbygning og finder ud af, hvilken dyregruppe de tilhører. Vi kommer ind på, hvad dyrene æder, hvordan er de tilpasset deres levested, og hvilke forsvarsmekanismer de har, så de ikke bliver ædt af andre. Herefter arbejder eleverne i grupper. De sorterer en mængde dyremodeller, som skal kategoriseres efter fødevalg. Til sidst danner eleverne et fødenet med så mange dyremodeller som muligt. Vi leger også terningeleg med dyrs superkræfter.

Før læringsaktiviteten er det en god idé, at eleverne får snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg, især leddyr.

”Dyregrupper og levesteder” lægger op til at arbejde videre med at undersøge leddyr i nærheden af jeres skole. I kan også booke ”Livet i et vandhul” og tage med naturvejleder på smådyrssafari.

Praktisk information:

Hvornår: hele året

Tag gerne billeder med tablets eller mobiltelefoner under forløbet, der kan bruges til det videre arbejde på skolen.

Baggrundsmaterialer:

Naturstyrelsen: Det er også min natur

Zoopædagogik om børn og dyr – teoretisk, didaktisk og praktisk. Sara Tougaard, Mikkel Broe, Pernille Hjort og Ulla Didriksen. Zooskoletjenesten, 2008.

Eleverne kommer tæt på levende dyr
Tæt på levende dyr
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (4.klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Modellering:
Organismer (2. klasse) Mennesket (4. klasse)

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag (2. – 4. klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2. – 4. klasse)