Sagnlandet Lejre - Jernalderlandsbyen Lethra

En dag i Lethra

Eleverne bydes på en tidsrejse tilbage til jernalderfolket. Her i Norden med små høvdingesamfund, mens Kejser Augustus hersker i Romerriget. Praktiske aktiviteter, små optrin og fortællinger giver et bud på, hvordan hverdagen i jernalderen kan have formet sig.

Forløbet kan bookes fra uge 17 til uge 24,
samt uge 36 til uge 41.

Kontakt Sagnlandet Lejre for ledige tider

Jernalderlandsbyen Lerthra er en rekonstruktion af en lille landsby, der spejler tiden fra omkring år 200 f.Kr.-200 e.Kr. Klassen bydes velkommen i et helt bondesamfunds territorium med beboelseshuse, et vævehus, en træsmedje og en smedje med jernudvindingsplads og et hegnshus. Udover flere små bygninger, tilknyttes Lethra, dyrkede marker, mark- og skovoverdrev, en stemningsfuld offermose og en gravplads. Flere af landsbyens beboere har i deres rolle stiftet bekendtskab med kelterne og romerne på godt og ondt. Som øjenvidner kan de berette om deres udstyr, oplevelser og relationer. Håndværksaktiviteter og fortællinger bringer jernalderen under huden.

I jernalderlandsbyen Lethra har eleverne deres egen historie: Den hjemmelandsby, som jeres klasse kommer fra, føler sig truet af nabolandsbyen. I har hørt at folkene fra landsbyen Lethra klarer sig godt med høvdingen. I er kommet til Lethra for at indgå en forbundsfællesskab med beboerne der. Det er godt at lære hinanden at kende og arbejde sammen. Landsbyfolket sætter jer i gang med forskellige arbejdsopgaver. Der arbejdes hårdt i fællesskab, og Lethras beboere gennemfører sammen med jer en offerceremoni i Offermosen, for at besegle alliancen.

Der er ofte to forskellige klasser, der besøger landsbyen samtidig. Halvdelen af hver klasse holder til i et af husene, sammen med en underviser i dragt og rolle. En samtalekurv, der indeholder illustrative genstande fra jernalderen, giver god mulighed for en fælles undring og undersøgen. Genstande bliver sendt rundt og deres historier bliver foldet ud med små fortællinger. Den anden halvdel af eleverne arbejder med et ikonisk håndværk for tidsalderen, nemlig smedning. Eleverne får delvis demonstreret, delvis afprøvet værktøj i forskellige arbejdsprocesser, også brændehugning.

Der bliver holdt en lille spisepause og holdene skifter.

Efter en fælles tur til offermosen, bliver klasserne hver for sig samlet på landsbyens plads, der bliver kaldt forten. Her bliver erfaringer, viden og oplevelser udvekslet, før jeres afgang tilbage til nutiden.

Til forløbet er tilknyttet 2 formidlere, der arbejder i dragt og rolle.

Forenklede Fælles Mål:

Forløbet støtter elevernes historiebevidsthed og kronologiforståelse, sætter forskelligt kildemateriale(rekonstruktioner, fortællinger og øjenvidneberetninger fra instruktørernes karakterer) i spil, støtter kildekritisk analyse og giver plads til elevernes egne tolkninger og refleksion over samspil med egen livsverden.

Forløbet støtter kompetencer omkring fødevarebevidsthed og madlavningsteknikker og giver mulighed for at fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår. Eleverne kan undersøge, perspektivere til egen livsverden og sætte ord på deres førstehåndserfaringer.

Eleverne får kendskab til ikke-kristne religioner og livsopfattelser.

Jernalderlandsbyen Lethra
Jernalderlandsbyen Lethra
Foto

Ole Malling

©

Sagnlandet Lejre

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
2550 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Håndværk og design, Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan tilegne sig viden om jernalderen og stifte bekendtskab med tidens genstandsfelt. Eleverne kan anvende redskaber og værktøjer i forhold til produktets form og funktion.