NaturBornholm

Evolution – de bedst egnede

Der har levet mange forskellige dyr på Bornholm. Nogle lever stadigvæk på jordkloden, men i helt andre klimazoner, og andre arter lever slet ikke mere. Hvorfor uddør og opstår dyre- og plantearter? Har klima og mennesker en betydning for udviklingen af nye arter?

Elever studerer nulevende organismer og kortlægger deres slægtskab.Vi studerer nulevende organismer og kortlægger deres slægtskab. Vi kigger også på fossiler, som kan fortælle os om, hvordan miljø og klima var, da de uddøde. Vi placerer dyrefigurer på en evolutionsdug og snakker om dyrenes udvikling gennem tiden. Derefter laver vi evolutionsøvelser, hvis formål er at efterligne de naturlige udvælgelsesprocesser. Resultater noteres under øvelserne, og der tegnes grafer over resultaterne. På baggrund af elevernes egne observationer svarer vi på spørgsmål: Hvilke dyr er bedst egnede? Hvad kan grunden være? Hvis det var rigtige dyr ude i den virkelige verden, hvad ville konsekvenserne så blive på sigt? Som afslutning på læringsaktiviteten snakker vi om de evolutionære mekanismer og kobler dem til livsbetingelser, naturkatastrofer og tilpasning til livets udvikling. Vi diskuterer sammenhænge mellem liv, klima og miljø på jorden, og hvorvidt menneskets levevis og den globale opvarmning påvirker livet på Jorden.

Praktisk information

Tag gerne billeder med tablets eller mobiltelefoner under forløbet, der kan bruges til arbejdet hjemme på skolen.

Baggrundsmaterialer:

Bent E.K. Lindow: Fra dinosaur til fugl

Livets opståen og udvikling. Poul Hansen. Natur og Museum, 42. årg. nr. 4, 2003.

Uintelligent design. Jan Gruwier Larsen. Natur og Museum, 48. årg. nr. 3, 2009.

Hvis I vil arbejde videre med menneskets udvikling, er der udviklet et spændende undervisningsmateriale på Statens Naturhistoriske Museum i København. Gå ind på www.snm.dk og søg under materialer til gymnasiet, og find ”Menneskedyret”. "Menneskedyret" er et online undervisningsredskab. Eleverne vil gennem praktiske øvelser bruge autentiske videnskabelige metoder til at lære om evolutionære koncepter som speciering, slægtstræ, fossiler og datering af fossiler. "Menneskedyret" kan også bruges til undervisning i fysiologi, genetik og molekylærbiologi.

Elever placerer dyrefigurer på en evolutionsdug.
Elever studerer nulevende organismer og kortlægger deres slægtskab.
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Evolution (9. klasse)
Modellering:
Evolution (9. klasse)
Kommunikation:
Argumentation (9. klasse)
Ordkendskab (9. klasse)