Arbejdermuseet

Farlig ungdom

Stramme kønsroller, små kår og masser af rock´n´roll - Et forløb om 1950érnes nye menneske: teenageren.

Eleverne kommer her helt tæt på deres egen livsfase spejlet i et historisk perspektiv. For hvilke ligheder og forskelle er der egentlig på at være ung i 1950’erne og i dag? historiske empati trænes, når eleverne arbejder med forskellige historiske spor og dilemmapædagogiske elementer. I forløbet fortolker og analysere eleverne årtiet 1950érne gennem interiørudstilling, historiske spor og arkivalier i form af f.eks. valgplakater, reklamer, rock´n roll musik og modersprøjter.I forløbet fordyber eleverne sig i grupper i en teenager fra perioden og dennes dilemma. Eleverne skal bl.a. forholde sig til dilemmaer, der knytter sig til emner som abort, seksualitet, valg af uddannelse, arbejdsliv og forholdet til forældre.

Farlig ungdom
Farlig ungdom: Elever diskuterer sexualitet og abort i 1950érnes Danmark.
©

Arbejdermuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne kan give eksempler på særlige træk der kendetegner 1950érne som periode.

Eleverne kan identificere forskelle og ligheder på ungdoms- og hverdagsliv i 1950érne og i dag.

Eleverne kan give eksempler på og forklare hvordan amerikansk kultur påvirkede Danmark i 1950érne.

Se alle tilbud fra: