Skoletjenesten Kolding

Herfra min verden går

Kildearbejde med udgangspunkt i skolens lokalområde

Med udgangspunkt i kilder fra arkivets samling, der drejer sig om elevernes eget lokalområde, åbnes deres øjne for historien i det samfund de færdes i til daglig. Eleverne researcher selv på historier, som de selv vælger, og de arbejder selv med at strukturere deres viden i en fortælling, andre kan få glæde af.

Gennem en fælles brainstorm med mindmap finder vi frem til en række historiske fortællinger, som eleverne gerne vil dykke ned. De researcher herefter på historierne gennem kilder og søgebaser. Eleverne introduceres til storyboard som et værktøj til at formidle deres historie. På den måde sættes der struktur på den viden, de tilegner sig. Undervejs skal de tage stilling til, hvilke kildetyper de bruger til deres fortælling og kildernes troværdighed. Til slut samler vi op og eleverne giver et kort resume af den historie, de selv har arbejdet med ved hjælp af deres storyboard.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Storyboard
Storyboard
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder.

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.