Ung i Rudersdal

Hiphop-workshop med Kuku Agami

Lær at skrive og rappe dine egne tekster, og indspil jeres egen sang!

Rap som kreativ udtryksform

Hiphop er i dag blevet mainstream og er en udtryksform, som mange unge enten udtrykker sig gennem eller identificerer sig med. Historisk er hiphoppen både dynamisk og interessant og med dette forløb kan dine elever komme helt tæt på hiphoppens verden, når underviser, Kuku Agami, som er en del af den danske hiphopscene, giver dine elever mulighed for at prøve kræfter med at udtrykke sig igennem musik og tekst. Med forløbet "Hiphop-workshop med Kuku Agami" ønsker Ung i Rudersdal dermed at skabe en anderledes, ny og spændende måde at komme ind i dansk- og engelskfaget på.

Indhold

Eleverne kommer igennem genrens historie og samfundsmæssige betydning og får en introduktion til typiske genrevirkemidler samt en række redskaber til tekstskrivning – rim, flow, billedsprog, metaforer etc. Det gør eleverne i stand til sammen, og med hjælp fra Kuku, at skrive deres egen rap. Eleverne lærer også at performe og udtrykke sig i genren og optræde med egne sange for hinanden. Afslutningsvis får de mulighed for at indspille deres egen sang i Performancehusets studier.   

Forløbet afvikles og består af tre dele: 

1) Kuku kommer på besøg på jeres skolen og giver en introduktion.

Varighed: 1. lektion

2) Workshop i Performancehuset, Ung i Rudersdal

Varighed: 3 timer 

3) Indspilning af klassens fælles sang 

Varighed: 2 timer 

Formål

Eleverne får en masse danskfaglige kompetencer ind ved hjælp af leg og en for dem ny kreativ udtryksform. De vil forhåbentlig se dansk som andet end noget, de lærer i skolen, og at faget også findes rundt om dem i deres dagligdag og musikforbrug. Ønsket med workshoppen er at give eleverne lyst til at bruge sproget på en ny måde og udtrykke sig kreativt. Forløbet kan konverteres til engelsk, hvor ovennævnte formålsbeskrivelse også er gældende.

Af anbefalede øvelser som supplement til forløbet, er følgende:  

Rap i replikken med Pede B og Rapolitics | emu danmarks læringsportal

https://museumragnarock.dk/wp-content/uploads/2020/06/kmo-elev-opgaveark.pdf 

Lærer, Laura Lykkegaard, som var med i pilotprojektet i marts måned med 7. årgang fra Søholmskolen, udtaler om forløbet:  

"Det har virkelig været to gode dage med Kuku. Vi har nogle glade og stolte elever, som har hygget sig og lært en masse om emnet, men også om sig selv. De optrådte alle sammen uden at tøve. Det er temmelig sejt."

"Kukus rolige og samtidig meget seriøse facon, giver workshoppen et behageligt flow, som eleverne føler sig godt tilpasse og trygge i. De sagde i dag, at det var rart at møde professionel. De synes, at han er en megasej rapper."

Pilotprojekt med 7.y fra Søholmskole i Performancehuset, marts 2022

Der udbydes et begrænset antal forløb og tilmelding er først til mølle.  

 

Forløb og pilotprojekt med 7. årgang fra Søholmskolen, marts 2022
Forløb og pilotprojekt med 7.y fra Søholmskolen, marts 2022
Foto

Catrine Østergaard Guillouet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
6 timer
Pris:
25 kr.
Yderligere priser:
25 kr. pr. elev
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk - Mundtlig kommunikation, Engelsk - Skriftlig kommunikation, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Engelsk, Musik, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Eleven får viden om:

- kulturgenren hiphop, dens betydning og historie
- hiphop som formidlingsform
- kropslige og retoriske virkemidler og varierede udtryksformer

Eleverne får kompetencer og redskaber til at:

- fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter
- udtrykke sig forståeligt, klart og varieret inden for genren
- udtrykke sig gennem optræden med eget materiale