Sagnlandet Lejre - Husmandsstederne Krikkebjerghuse

Husmandsbørn i 1850'erne

Et besøg i Sagnlandet Lejres husmandssteder, Krikkebjerghuse, rummer både arbejde, leg og fortælling. Livsvilkåret på landet opleves med alle sanser.

Forløbet kan bookes fra uge 15 til uge 25,
uge 35 til uge 41, samt uge 41.
Kontakt Sagnlandet Lejre for ledige tider

Guds fred og velkommen til Krikkebjerghuse, der er Sagnlandet Lejres 1800-talsmiljø. Her ligger to små husmandssteder med bindingsværk, lerklinede vægge og stråtage.
Husene er omgivet af gamle landbohaver, et lille markstykke og folde med grise, geder, får, ænder og gæs. Krikkebjerghuse fortæller historier om menneskers enorme slid og hårde arbejde for at få til dagen og vejen. De fortæller også historier om leg og livsdrømme, gilder og glædelige stunder. Og mange andre historier. Husene er rekonstruktioner af to huse fra Frilandsmuseet ved Sorgenfri.

I midten af 1800-tallet er Danmark endnu et udpræget landbrugssamfund, hvor størstedelen af befolkningen lever på landet. De største grupper på landet er godsejerne, gårdmændene og husmændene. Husmændene har i modsætning til godsejerne og gårdmændene ikke jord nok til at leve af udbyttet, så de er nødt til at søge arbejde på godser eller gårde og supplere deres sparsomme indtægter med forskellige håndværk som træskomager, væver, båndgører, hjulmager, spindekone mm. De må leve meget nøjsomt. 

1800-tallet er et århundrede med store forandringer både på landet og i de voksende byer. Det gælder bl.a. landboreformerne, grundlovens indførelse og industrialiseringen, som over tid ændrer levevilkårene betydeligt i landet. I Krikkebjerghuse kan eleverne leve sig ind i livet som husmandsbørn på landet i 1800-tallet. De vil blive mødt af to husmandsfolk i landbodragt og opleve, at børn fra en tidlig alder måtte hjælpe til med de daglige gøremål. Eleverne får selv lidt husmandstøj på. Sagnlandet Lejres husmandsfolk er raske til at få eleverne i gang med at hugge brænde, fodre dyrene, hente vand, kærne smør og lære dem op i nogle af hverdagens vigtige husflidsopgaver. De fortæller også gerne eventyr og historier om livet i 1800-tallet for de yngre elever og perspektiverer til tidens ungdomsliv, litteratur, kunst og politiske forandringer for de ældre elever. De fysiske rammer, de praktiske aktiviteter og de historiske fortællinger vækker alle sanser og er med til at fremme elevernes læring og indlevelse i livet i 1800-tallet.

Fælles Mål:

Forløbet er med til at styrke elevernes historiebevidsthed og kronologiforståelse, sætter forskelligt kildemateriale (rekonstruktioner, fortællinger og øjenvidneberetninger fra instruktørernes karakterer) i spil, støtter kildekritisk analyse og giver plads til elevernes egne tolkninger og refleksion over samspil med egen livsverden.

Forløbet støtter fødevarebevidsthed og madlavningsteknikker og giver mulighed for at fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår. Eleverne kan undersøge, perspektivere til egen livsverden og sætte ord på deres førstehåndserfaringer.

Eleverne lærer med alle sanser om livet i 1800-tallet og erfarer, hvordan menneskers livsvilkår og fællesskaber både er historieskabte og hele tiden forandres.

Yderligere information:

Der er tilknyttet 2 instruktører i dragt og rolle.
Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.

Landbohusene
Sagnlandet Lejre
Foto

Ole Malling Sagnlandet Lejre

©

Ole Malling Sagnlandet Lejre

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
2550 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Håndværk og design, Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan tilegne sig viden om livet i 1800 tallet og stifte bekendtskab med tidens genstandsfelt.

Eleverne kan anvende redskaber og værktøjer i forhold til produktets form og funktion.