Davids Samling

Hvad er islamisk kunst?

Få en spændende introduktion til den islamiske verdens imponerende kunsthistorie fra profeten Muhammads tid og frem til det 19. århundrede.

På denne tur vil der blive fortalt om det såkaldte billedforbud, de klassiske dekorationsformer og vi vil se kunstværker fra Spanien til Indien og fra Usbekistan til Egypten.

I hver enkelt omvisning tages der udgangspunkt i klassens niveau i tale og stil. Spørgsmål, der er relevante for klassens fokusområde, er meget velkomne, både før, under og efter besøget.

Undervisningsmateriale

Flise af frittegods
Flise af frittegods. Iznik, Tyrkiet, ca. 1600.
Foto

Pernille Klemp

©

Davids Samling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis – husk at bestille i god tid. Omvisninger tilbydes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 og kl. 13.00.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Historie - Kildearbejde, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner...
Fag:
Billedkunst, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
- Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer
- Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer.
- Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Se alle tilbud fra: