Arbejdermuseet

Hverdagsliv før og nu

Hverdagsliv, erindringer og sanselighed – det perfekte første møde med faget historie og museumsrummet.

Hvad kan man egentlig lære på et museum? Hvilke historier om hverdagen gemmer der sig i Børnenes Arbejdermuseum? Og hvilke ligheder og forskelle er der på hverdagsliv før i tiden og i dag? Det er gennemgående spørgsmål i dette undervisningsforløb, som har til formål at skabe et fælles, sanseligt afsæt for at arbejde med faglig læsning og skrivning i dansk og historie.

Eleverne arbejder med en bred vifte af undervisningsaktiviteter som f.eks. en tabsrejse, går på opdagelse i udstillingen, fordyber sig i forskellige hverdagstematikker og rollespilselementer og formidler den viden og de erfaringer, de gør sig.

Til forløbet hører et omfattende undervisningsmateriale og lærervejledning, der arbejder målrettet og struktureret med elevernes kompetencer inden for faglig læsning og skrivning. 

Hverdagsliv før og nu
Rollespilselementer i Hverdagsliv før og nu
©

Arbejdermuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Eleverne kan finde viden om arbejderfamilier og hverdagsliv i kilder som erindringer, fotos, udstillinger og genstande.

Eleverne kan formidle indsamlet viden om en særlig tematik til andre elever.

Eleverne kan sammenligne arbejderfamiliernes hverdagsliv med eget hverdagsliv og pege på konkrete ligheder og forskelle.

Se alle tilbud fra: