Vendsyssel Historiske Museum

Hvor ved vi det fra?

Kildekritik før og nu.

Vi gennemgår forskellige typer kilder og deres validitet. Herefter ser vi, hvordan kilderne bliver opbevaret på arkivet. I museets udstillinger arbejder vi parvis med henblik på at vurdere de kilder, skriftlige og materielle, der indgår i heri. 

Hvor ved vi det fra?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 700 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan ud fra kildekritiske begreber vurdere kilder til belysning af historiske og samfundsmæssige forhold.

Eleven skal have viden om kilders relevans.