Davids Samling

Islam - religionen set gennem kunsten

Se, hvordan religionen islam udtrykker sig i kunsten, når vi kigger på kostbare sider fra Koranen, billeder af profeter, mekkakompas og meget andet fra hele den islamiske verden.

På turen vil vi se på, hvordan kunstværker kan fortælle noget om religionen islam. Fokus vil være på islams fem søjler, Koranens betydning og det såkaldte billedforbud. Der vil desuden blive draget paralleller til kristendommen.

I hver enkelt omvisning tages der udgangspunkt i klassens niveau i tale og stil. Spørgsmål, der er relevante for klassens fokusområde, er meget velkomne, både før, under og efter besøget.

Undervisnigsmateriale 

ISLAM  RELIGIONEN SET GENNEM KUNSTEN
Blad fra Den Blå Koran, Nordafrika, ca. 900.
Foto

Pernille Klemp

©

Davids Samling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis – husk at bestille i god tid. Omvisninger tilbydes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 og kl. 13.00.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Historie - Kildearbejde, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner...
Fag:
Billedkunst, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
- Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer.
- Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.
- Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Se alle tilbud fra: