Esbjerg Kunstmuseum

Jeg ser/Jeg tænker

Eleverne skal arbejde med ord og billeder og med en enkel metode opbygge små digte til kunstværker.

Aktiviteter

På museet vælger eleverne hver især et kunstværk, som de vil skrive ud fra. Herefter udfylder de hver 6 sedler med ting, de ser i kunstværket, og 6 sedler med tanker afledt af kunstværket. 

På skolen kombineres sedlerne og omdannes til små digte.

Øvelsen er grundigt beskrevet i pdf'en.

Forberedelse

Øvelsen kan evt. indgå i et længere undervisningsforløb omkring rim, vers og digte.

Efterbehandling

Øvelsen færdiggøres på skolen (se pdf).

Mål

Følgende mål er i fokus:

Dansk
Efter 2. kl. 
Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

  • Håndskrift og layout

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster

  • Oplevelse og indlevelse
  • Undersøgelse

Billedkunst
Efter 2. kl.
Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Analyse

Praktisk

Varighed:
2 lektioner på museet
6 lektioner på skolen (afhængig af elevernes computerfærdigheder)

Besøget foregår på egen hånd.
Vi anbefaler jer at komme én klasse ad gangen og ideelt sammen med to lærere/pædagoger.

Esbjerg Kunstmuseum 1 Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Dansk:
Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Billedkunst:
Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder.

Se alle tilbud fra: