Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Kend dit affald – bliv skarp til affaldssortering og genbrug

Hvad er affald, og hvad sker der med det, når det forlader hjemmet og genbrugsstationen? Hvordan bliver affald til en ressource, der kan bruges i nye produkter, når vi affaldssorterer? Og hvorfor er det vigtigt, at vi skal genbruge og blive bedre til at passe på vores ting?

Kend dit affald - bliv skarp til genbrug er et undervisningsforløb om affald og genbrug. Vi starter i vores formidlingslokale, hvor eleverne får en introduktion til affaldsområdet. Gennem fortælling, dialog og øvelser får eleverne større kendskab til begrebet affald og viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet, og hvorfor vi skal passe på dem! Eleverne skal også affaldssortere, så de bliver opmærksomme på de forskellige typer af affald, samt vigtigheden af, hvordan det sorteres. 

På pladsen bliver klassen vist rundt af en medarbejder, der arbejder på genbrugsstationen. Medarbejderen fortæller om sin dagligdag på pladsen og viser, hvor meget affald der indsamles, og hvordan og hvorfor det skal sorteres i de forskellige containere. Genbrugsstationens store maskiner 'Gigant' og 'Jumbo', der kan mase og knuse affaldet i containerne, så der bliver plads til mere, får eleverne også at se. Det er altid en stor sanseoplevelse for eleverne, når de kigger i containerne og ser alle de ting, vi smider ud! Det giver anledning til en god snak om forbrug, genbrug og affald, som I kan arbejde videre med på skolen.     

Målet er, at eleverne oplever, at det giver mening at sortere og genbruge, og at de selv kan gøre en forskel for klimaet og jordens ressourcer. 

Besøget på genbrugsstationen kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. 

Vi forventer, at lærere og pædagoger, der ledsager en klasse eller gruppe deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Elever sorterer affald.

Der kigges i container, mens ruller presser affaldet sammen.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er forbeholdt Gentofte Kommunes skoler.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
→ Eleven kan fortælle, hvad der sker på en genbrugsstation.
→ Eleven kan gå i dialog med pladsmedarbejder på genbrugsstationen.
→ Eleven kan sortere og navngive stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
→ Eleven kan fortælle om affald som en ressource, der skal indsamles, sorteres og genanvendes.
→ Eleven kan anvende enkle fagord og begreber.