Arbejdermuseet

Konflikt og samarbejde: Industriarbejdet gennem 150 år

Septemberforliget, skruebrækkere og ligeløn er blot et udpluk af de begreber og konflikter på arbejdsmarkedet, som eleverne kommer tæt på og får visualiseret i dette undervisningsforløb om industrialisering og industriarbejdets udvikling gennem 100 år.

Billede fjernet.

Det danske arbejdsmarked er formet af konflikter og samarbejde, men hvilket samfund og arbejdsmarked drømmer eleverne om? Hvad udspringer det industrialiserede arbejde egentlig af? Og hvilke konflikter har formet det?

I undervisningen stiller vi skarpt på begreberne konflikt og samarbejde, når eleverne skal undersøge og forholde sig til fortidens, nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Emner som Septemberforlig, ligeløn, effektivisering, globalisering, arbejdstid, klima og diskrimination står centralt i forløbet, og emnerne vil hele vejen igennem blive belyst ud fra et historiebevidsthedsperspektiv

Undervisningens opbygning 

I forløbet præsenteres eleverne for det tidlige industriarbejde og Septemberforliget som eksempel på en interessekonflikt og et samarbejde. Her fra arbejder eleverne i grupper med at undersøge andre historiske og nutidige konflikter, der har sat og som sætter sit præg på arbejdsmarkedet i nu- og i fremtiden.  

Eleverne vil i gruppearbejdet blive klogere på temaer som diskrimination og sexisme, globalisering, teknologiske ændringer, arbejdssikkerhed, effektiviseringer, klima og arbejdsdagens længde, som de skal undersøge, diskutere og perspektivere til eget liv og til fremtiden. Undervisningen rejser spørgsmål som: 

  • Hvilket samfund og arbejdsmarked drømmer eleverne om?  
  • Hvornår er målet nået?  
  • Hvor lang er den perfekte arbejdsdag? 
  • Redder robotter os?  
  • Og hvad kan man egentlig gøre, hvis man bliver diskrimineret på sit job? 

Fag

Undervisningen er rettet mod historiefaget og kan også bruges i det timeløse fag Uddannelse og job.

Burmeister & Wain
Burmeister & Wain Jernstøberi 1885
©

Wiki commons

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne tilegner sig viden om perioden.

Eleverne bliver bevidste om årsagssammenhænge.

Eleverne kan perspektivere historiske forhold til deres egen nutid.

Se alle tilbud fra: