Arbejdermuseet

Konflikt og samarbejde: Industriarbejdet gennem 150 år

Septemberforliget, ligeløn og globalisering er blot et udpluk af de begreber og konflikter på arbejdsmarkedet, som eleverne kommer tæt på og får udfoldet i dette undervisningsforløb om industrialisering og industriarbejdets udvikling gennem 150 år.

Det danske arbejdsmarked er formet af konflikter og samarbejde, men hvilket samfund og arbejdsmarked drømmer eleverne om? Hvad udspringer det industrialiserede arbejde egentlig af? Og hvilke konflikter har formet det?

I undervisningen stiller vi skarpt på begreberne konflikt og samarbejde, når eleverne skal undersøge og forholde sig til fortidens, nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Emner som Septemberforlig, ligeløn, effektivisering, globalisering, arbejdstid, klima og diskrimination står centralt i forløbet, og emnerne vil hele vejen igennem blive belyst ud fra et historiebevidsthedsperspektiv.

Eleverne arbejder med genstande, skriftlige kilder, lydfortællinger og historiske scenarier, der giver et fysisk og sanseligt indtryk af en periode med store forandringer i den måde, arbejdsmarkedet har været indrettet på.

Undervisningens opbygning 

I forløbet præsenteres eleverne for det tidlige industriarbejde og Septemberforliget som eksempel på en interessekonflikt og et samarbejde. Her fra arbejder eleverne i grupper med at undersøge andre historiske og nutidige konflikter, der har sat og som sætter sit præg på arbejdsmarkedet i nu- og i fremtiden.  

Eleverne vil i gruppearbejdet blive klogere på temaer som diskrimination og sexisme, globalisering, teknologiske ændringer, arbejdssikkerhed, effektiviseringer, klima og arbejdsdagens længde, som de skal undersøge, diskutere og perspektivere til eget liv og til fremtiden. Undervisningen rejser spørgsmål som: 

 • Hvilket samfund og arbejdsmarked drømmer eleverne om?  
 • Hvornår er målet nået?  
 • Hvor lang er den perfekte arbejdsdag? 
 • Redder robotter os?  
 • Og hvad kan man egentlig gøre, hvis man bliver diskrimineret på sit job?

Kernestof

 • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne: Industrisamfundet
 • Politiske og sociale revolutioner: Arbejderklassens organisering og mobilisering
 • Globalisering: Det globaliserede industrisamfund

Omsatte faglige mål

 • Eleverne kan redegøre for centrale problemstillinger om arbejdsvilkår på det industrialiserede, danske arbejdsmarked
 • Eleverne kan reflektere over problemstillingernes samspil i tid og rum, herunder samspillet mellem aktuelle nationale og globale problemstillinger
 • Eleverne kan formulere historiske problemstillinger om det danske industrisamfund og relatere disse til deres egen samtid og fremtid
Industriarbejdet
Foto

P.S. Krøyer (via Wiki Commons)

©

Arbejdermuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Kronologi og årsagssammenhænge

Se alle tilbud fra: