Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Madpakken under lup   

Madpapir, husholdningsfilm, sølvpapir, plastikposer, plastbøtter, bivokspapir… materialerne er mange, når madpakken skal pakkes ind. Men skal madpakken være bæredygtig, er det ikke helt lige meget, hvilke materialer der bruges! En madpakke i sølvpapir udleder 30 gange så meget CO2 som en madpakke i madpapir.

Vi kommer på besøg i klassen med oplæg og øvelser, der tager udgangspunkt i elevernes indpakning af madpakker og det affald, der opstår, når maden er spist.

Vi starter med at undersøge, hvilke materialer eleverne har fået med i deres madpakker. Sammen gennemgår vi ressourcekredsløb for sølvpapir, husholdningsfilm og madpapir og snakker om, hvilke af materialerne der er mest miljøvenlige, og hvilke bæredygtige alternativer der findes. Med en øvelse får eleverne selv hænderne i madpakkeaffaldet, når de skal inddele materialerne efter, hvor bæredygtige de er.

I forløbet lærer eleverne også, hvad forskellen er på genanvendelse og genbrug, samt diskuterer forskellen på madaffald og madspild. Som en del af besøget kan vi lave bivokspapir, som eleverne kan få med i madpakken som et bæredygtigt alternativ til sølvpapir og husholdningsfilm.

Med besøget ønsker vi at inspirere eleverne til nye vaner og en madpakke, som ikke skaber noget affald, men hvor alle materialer bliver til ressourcer, og gerne dem, som kan genbruges. Vi fokuserer på at give eleverne små bæredygtige handlemuligheder, der synliggør, at de selv med små ændringer kan gøre en forskel for miljøet.

Madpakkeaffald

Før-og-efter-materiale

Med ’Ugeskemaet – tjek på madpakken’ kan eleverne kortlægge, hvordan deres madpakker kan blive mere bæredygtige dag for dag. 

Bæredygtige materialer i madpakken.
Bæredygtige materialer i madpakken.
©

Gentofte Kommune

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er forbeholdt Gentofte Kommunes skoler.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
• Eleverne kan fortælle om bæredygtige indpakningsmuligheder for madpakken.
• Eleverne bliver opmærksomme på mængden af affald i deres madpakker og får ideer til, hvordan dette kan minimeres.
• Eleverne får styr på begreber som genbrug og genanvendelse, og hvad forskellen er.
• Eleverne kan fortælle om forskellen på madaffald og madspild og fortælle om løsninger til at undgå madspild.
• Eleverne kan bestemme, hvilke materialer forskellige ting er lavet af, så de kan sortere deres madpakkeaffald.