Vendsyssel Historiske Museum

Modellering til naturfagsprøven

Konstruer modeller til de fællesfaglige emner

Når eleverne i 9. klasse ud fra teoretiske og praktiske undersøgelser har opnået en viden i et af de fællesfaglige emner, der kan udtrækkes til den obligatoriske naturfagsprøve, melder der sig ofte et spørgsmål om, hvordan denne viden kan formidles under lærer/elevsamtalen til prøven.

I dette tilbud har eleverne mulighed for at konstruere modeller, der knytter sig til deres problemstilling og opnåede viden – modeller, der vil være oplagte at medbringe til selve prøven, og som kan danne et godt udgangspunkt for samtalen under prøven.

Undervisningen foregår på egen skole, hvor naturfags-, fysik/kemi-, biologi-, sløjd-, håndarbejds-, billedkunst- og madkundskabslokalerne kan inddrages som værksteder.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i det fællesfaglige emne, som eleverne på forhånd har arbejdet med via teoretiske og praktiske undersøgelser ud fra en problemstilling. Derfor er det en forudsætning, at elevernes synopsis med dertil hørende arbejdsspørgsmål er lavet færdig inden besøget af underviseren.

På selve dagen vil vi så, ud fra kommunikation om den opnåede viden, stille spørgsmål til, hvordan denne viden kan formidles ud fra en model. Herefter konstruerer eleverne gruppevis modellerne, og de vil hele tiden blive bedt om at forholde sig til justerings- og forbedringsmuligheder.

Sæt gerne en hel undervisningsdag af til arrangementet, da det ofte er tidskrævende at lave modellerne.

Elevernes synopsis bedes sendt i en samlet fil til niel0739@hjskole.dk senest en uge før arrangementet.

Tilbydes på onsdage.

Modellering

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 800 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Biologi - Modellering, Fysik/kemi - Modellering, Geografi - Modellering
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Geografi
Læringsmål:
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.

Eleven har viden om modellering i naturfag.

Eleven kan vælge modeller efter formål.

Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag.

Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger.

Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag.

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede modeller.

Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Eleven kan formidle opnået viden ved hjælp af en model.

Eleven kan argumentere naturfagligt for konstruktion og justering af modeller.