Forstadsmuseet

Modstand og medløbere

Tag klassen med til forstaden, og lær om Danmark under Besættelsen!

Det er den 9. april 1940. Ned over Danmark glider tusindvis af tyske flyvesedler – Danmark er besat! I de fem år, Besættelsen varer, vælger flere folk side. Nogle bliver modstandsfolk, og andre bliver medløbere. På Vestegnen var der både eksempler på modstandskamp, værnemagere og nazisttilhængere.

I dette forløb skal eleverne dykke ned i forstaden under Besættelsen. Først skal de på rundvisning og høre om de mange dramatiske hændelser, som fandt sted i perioden. De skal forholde sig til både de personer, som samarbejdede med tyskerne, og dem, der valgte at kæmpe imod.

Efterfølgende skal eleverne undersøge autentiske kilder fra vores lokalhistoriske arkiv og selv danne deres udgave af dramatiske historiers gang. Til slut skal de formidle deres fortælling gennem et kreativt produkt, f.eks. en tegneserie, et teaterstykke eller en stop motion-film.

Undervejs i forløbet ser vi på de mange mindesten der står i området
Denne gruppe modstandsfolk er nogle af de personer, som eleverne skal stifte bekendtskab med under forløbet.
Foto

Forstadsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Brøndby
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om og kan redegøre for, hvad der skete i Danmark og i forstaden under Besættelsen.

Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse af museets kilder.

Eleven kan udarbejde et produkt, hvori de formidler deres udgave af en historisk hændelse.

Eleven kan med faglige begreber vurdere forskellige typer kilder om Besættelsen og forstaden.

Se alle tilbud fra: