Næstved Ungdomsskole

OPGAVEBANK | Næstved Kunstby

Opgaver du kan lave før og efter dit besøg i kunstbyen.

Masser af opgaver til fri afbenyttelse

Næstved Kunstby holder altid åbent og kan være relevant at inddrage i undervisningen i forhold til analyse, fortolkning, farvelære, komposition, udregning af perspektiv, udregning af skala, brug af geometriske figurer i praksis, orienteringsløb, lokalhistorie samt analyse og diskussion af kultur og samfundsforhold, særligt omkring ungdomskultur og subkultur.

Nedenfor finder du en beskrivelse af alle de eksisterende opgaver, frit tilgængelige til download og brug i undervisningen, også selvom I ikke har mulighed for at tage på en guidet tur.

Tegneark - skab din egen gavl til Næstved Kunstby: Vi har lavet skabeloner af de fleste af gavlene i kunstbyen, så de er klar til at blive fyldt ud med farver, former og bogstaver af kreative elever i alle aldre.

Farvelære - et alternativ til farvecirklen. Lær om farver, og farvelæg et værk fra kunstbyen: Opgaven består af to ark, der skal farvelægges, og en opgaveformulering, der forklarer en smule om primærfarver, komplimentærkontraster, varme farver og kolde farver, som alle fylder meget i kunstbyen. På det første ark til farvelægning skal eleven kombinere de forskellige kategorier af farver som beskrevet - f.eks. primærfarver eller kolde farver. På det næste ark er der frit spil - her skal eleven selv finde på farvekombinationer. Det kan f.eks. være yndlingsfarver, farverne fra favorit-fodboldholdet eller farver fra naturen, det er helt op til den enkelte.

Giv gavlene overskrifter: En opgave, der lægger vægt på elevernes evner og sans for analyse og fortolkning af billeder, idet de skal finde på en passende overskrift til et gavlmaleri, de selv vælger. Derudover trænes fremstilling, idet eleverne skal fremlægge deres overskrifter for hinanden og diskutere dem indbyrdes.

En snak om graffiti: Med udgangspunkt i et videoklip og en række spørgsmål kan I sammen i klassen diskutere det at male graffiti i byens rum (UNI.LOGIN kræves).

En snak om hiphop: Graffiti hænger tæt sammen med hiphop, hvad angår det kreative udgangspunkt, samskabelse, stil og mod- og subkultur. Men hvad er hiphop egentlig? Med udgangspunkt i et lydklip (se side 1) samt en række spørgsmål (se side 2) kan I sammen diskutere det i klassen.

Collage - træn blikket for perspektiv og komposition: Med denne opgave er der fokus på en hands-on-tilgang til perspektiv og komposition. Ved at kombinere figurer i forskellige størrelser med forskellige billeder tvinges eleverne til at se på billederne og tænke i forgrund, mellemgrund, baggrund og størrelsesforhold.

Taler du hiphop'sk? En lille opgave om stil og sprog: Opgaven tager udgangspunkt i Rosy Ones gavlmaleri, som indeholder en masse referencer til stil og udtryk inden for hiphop. På første side er en opgaveforklaring, og på næste side et opgaveark hvor eleverne dels skal give deres forklaringer på ord som "def" og "hype" og dels skal formuler replikker til figurerne fra billedet.

Forstør en tegning med kvadreringsteknikken: Mange malere, også graffitimalere, anvender kvadreringteknikken når de skal skalere små skitser op til store malerier. Skitsen inddeles i et antal kvadrater, hvorefter muren indeles i samme antal, tilsvarende større kvadrater. Kvadraterne kan herefter bruges som referencepunkter til optegning. Opgaven kan eventuelt suppleres med undervisning i udregning af størrelsesforhold eller en snak om skala. Endvidere er opgaven en god øvelse hvis I vil kaste jer ud i at lave jeres eget værk i stor størrelse.

Lav jeres eget værk i stor skala: En opgave for de modige! I tre trin skal i opfinde, planlægge og udføre jeres eget værk i stor skala som males på en presenning. Som intro kan eleverne finde på deres egne gavle som de tegner ind i tegnearkene, og øve sig i at forstørre en tegning med kvadreringsteknikken. Men den store kunst lægger i at blive enige og samarbejde om et godt resultat - ligesom graffitikunstnere gør der verden over når de arbejder sammen om store projekter.

Photoshop dig selv ind i billedet: En opgave der hjælper med at sikre at eleverne får set på billederne og tager stilling til deres opbygning idet de skal finde et godt sted at indplacere sig selv. Samtidig er der mulighed for at være kreativ og sætte sit eget præg på kunstbyen.

Kunstjagt i kunstbyen: Send eleverne afsted på skattejagt/orienteringsløb i kunstbyen med Woop App. App'en leder jer på en rute forbi syv forskellige kunstværker af syv forskellige kunstnere. Ved hvert værk, eller post, er et spørgsmål som der skal svares rigtigt på for at komme videre til næste post. Spørgsmålet kan besvares ved at se på værket eller på et tilhørende skilt tæt ved. Ruten starter og slutter omkring Næstved Station. App'en måler på tid og distance, så eleverne kan konkurrere på hurtigste gennemførsel eller korteste distance hvis det er relevant for jer. OBS: Det kræver en telefon med internetforbindelse at gennemføre jagten via app'en. Download vejledning her fra siden.

Inddel gavlene i kategorier: En opgave hvor eleverne skal orientere sig i billederne og lave en lille analyse ved at inddele dem i forskellige kategorier som de selv laver.

Analyser en sang fra Næstveds egne hiphopstjerner. I denne opgave får eleverne en indirekte introduktion til hiphoppens fire værdier: "Peace, love, unity and having fun". De er alle at finde i Hvid Sjokolades "Hvad kan jeg bli'e" som eleverne skal analysere. Inden denne opgave kan I med fordel lave øvelsen "En snak om hiphop" for at tune ind på elvernes egne tanker om hiphoppens stil og musik. 

Følg også gerne opgaven op med opgaven "Skriv et vers om uretfærdighed" hvor eleverne selv skal skrive et hiphopvers om uretfærdighed, eller et andet tema som I selv vælger.

 

Alex One
Næstved Kunstby er en del af Næstved Ungdomsskole
©

ALEX ONE | 2016 | RAMPEN

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Engelsk - Kultur og samfund, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Matematik - Geometri og måling, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Historie, Innovation og entreprenørskab, Matematik, Samfundsfag
Læringsmål:
Alt efter hvilken opgave I vælger kan i risikere at lære noget på følgende måder:

- Lære at identificere vigtige elementer i billeder.

- Træne fantasien og træne at beskrive det, man tænker og ser, for andre.

- Refleksion over oplevelsen af billeder – i byrummet og generelt.

- Opnå viden om graffitikunst og bruge denne viden i praksis

- Bevæge sig analytisk fra helhed til detalje og tilbage igen i billedsamtalen.

- Eleverne opnår viden, der lader dem skabe forbindelser mellem deres egen situation, historiske begivenheder og lokalområdet.

- Eleverne får værktøjer til at bruge billeder som kildemateriale.

- Eleverne får viden om brugen af perspektiv og matematiske dimensioner i praksis.

- Forholde sig til egen og andres stil og udtryk gennem musik, billeder, mode og ord.

- Eleverne træner at udtrykke deres ideer, holdninger og besvarelser overfor hinanden og at samarbejde om et kreativt udtryk.