Museum Wibergis

Rigets by i midten

I dette forløb følger vi kongesporet gennem byen.
På denne byvandring fortæller vi om, hvordan mødestedet "Wi (hellig) - berga (bakkedrag)" blev til byen Viborg. Vi fortæller, hvordan byen voksede og udviklede sig i middelalderen, og hvordan vi i dag kan se spor efter kongernes tilstedeværelse i middelalderens Viborg. Viborg var gennem 600 år det centrale mødested i Jylland for konge, kirke, lov og ret.

Viborg var rigets by i midten.

Aktiviteter

Vi går en runde i byen om møder bl.a. historierne om Knud d. Store, der slår mønt i Viborg, Erik Menveds fæstningsborg på Borgvold og kampene mellem Svend, Knud og Valdemar i og rundt om Viborg.

Derudover taler vi om kongehyldninger og adel

Til turen findes en visuel notesbog, som kan printes og medbringes på turen. Husk selv blyant. Den visuelle notesbog er tiltænkt 4. til 6. klasse. 

Den guidede tur appellerer til elevernes egen nysgerrighed. Vi stiller løbende spørgsmål og inviterer til dialog omkring magt før og nu.

 

Forberedelse

Forbered evt. eleverne ved at undervise i monarki og kongerækken eller brug byvandringen som et afsæt til undervisningen.

Print evt. Visuel notesbog. (Særligt velegnet til mellemtrinnet)

Byvandringen kan også bruges som en introduktion til undervisning i "Vores bys historie". 

Husk fornuftigt tøj og fodtøj. Turen er ca. 2,5 km.

 

Efterbehandling

Turen giver inspiration til yderligere snak om arvefølgen og monarkiet i Danmark i dag. Hvordan er monarkiet anderledes i dag end i middelalderen? Turen giver også inspiration til samtaler om magt generelt.

Hvem har magten i Danmark i dag?

Brug evt. den visuelle notesbog til at samle op på spørgsmål og historier fra byvandringen. 

Mødested: 

P Plads ved Viborg Golf Hotel

Hans Tausens Allé 2

8800 Viborg

På plænen foran Viborg Kunsthal

 

Rigets by i midten /Jodi
Rigets by i midten
Foto

Jodi

©

Viborg Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Projektopgaven, Samfundsfag
Læringsmål:
Formålet er, at eleverne stifter bekendtskab med den danmarkshistorie, som knytter sig til Viborg. Eleverne får en forståelse for, hvordan magten har ændret sig i Danmark gennem tiden. Eleverne får skubbet til deres nysgerrighed i forhold til deres by.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden. Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.