Vendsyssel Historiske Museum

Skoven som økosystem

Quiz og undersøgelser i skovbunden.

I skoven gennemgår vi følgende: Fotosyntese. Opbygning og nedbrydning. Energistrømme. Dyr og planters tilpasning. Fødekæder. Stofkredsløb.

verdensmål
Fokus på mål nr. 13 klimaindsats

Artsdiversitet. Succession. Der tages jordbundsprøver. Træarters forskellighed og karakteristika. Eleverne sammensætter skovens fødenet. Afslutning med ”løbequiz” om fødekæder og fødenet. Arbejdsformen er praktisk/eksperimenterende blandet med iagttagelse og erkendelse.

Tilbuddet kan placeres på onsdage hele året. 

Skoven som økosystem

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 700 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Perspektivering
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere turen til naturvidenskabelig erkendelse.