ivandet

Tang-sanketur

Kom med på sanketur til Sandvig Strand og lær om tang og tangs mange forskellige anvendelsesmuligheder. Tang er en klimavenlig og sund fødevare, som populært også kaldes havets grøntsager. I kurset snakker vi om, hvilke arter der vokser langs Bornholms klippekyster, og hvordan de forskellige arter kan bruges i mad.
  • Introduktion til tang og de tangarter, der vokser langs Bornholms klippekyster
  • Indsamling og undersøgelse af tang med waders, vandkikkerter og fiskenet
  • Vi kigger på nogle af de dyr, der har tang som levested
  • Hvordan smager tang egentlig? Vi tilbereder en simpel ret med tang på stranden og snakker om, hvordan tang kan bruges i mad
  • Afslutning og diskussion om tangs forskellige anvendelsesmuligheder og potentiale for dyrkning i fremtiden

Det er en god idé at medbringe en pose/beholder/kurv, hvis du/I vil have noget tang med hjem.
Forløbet opdateres løbende.

Tang
Foto

Emilie Hejlesen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
3000 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Geografi - Kommunikation, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Madkundskab - Mad og sundhed, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Geografi, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
At eleverne kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder og artsbestemme.

At give eleverne en viden om tang som ressource og tangs potentiale i fremtiden.

At eleverne får inspiration til, hvordan man kan anvende tang som ingrediens i mad.