Frihedsmuseet

Til modstand?

Gå under jorden i besættelsestidens Danmark og kom helt tæt på modstandskampen under 2. verdenskrig.
I besættelsestidens skyggefulde gader møder vi forskellige historiske personer. Alle har valgt side, og alle må møde konsekvenserne. Vi møder danskere, der går til modstand, samarbejder med tyskerne eller blot forsøger at fortsætte hverdagen som normalt. Det var ikke altid let at vælge side. Befolkningen og landets ledere stod over for mange moralske og personlige dilemmaer i mødet med den tyske værnemagt.

I forløbet arbejder eleverne med dilemmaer centreret omkring de historiske personer, de møder i udstillingen. Vi starter med en introduktion til besættelsen, og derefter fokuserer vi på nogle af personerne og temaerne i udstillingen. Med udgangspunkt i det arbejder eleverne i grupper med forskellige dilemmaer centreret omkring modstand, samarbejde og konsekvenserne deraf. Afslutningsvis fremlægger og diskuterer eleverne dilemmaerne, og der perspektiveres til nutidens debat af besættelsen.

Vi anbefaler, at klassen er inddelt i fem grupper hjemmefra, så I selv kan tage højde for klassesammensætning og gruppedynamik. Hvis klassen ikke er inddelt, gør vores underviser det. 

Frihedskæmpere i St. Kongensgade ved nr. 30. København.
Frihedskæmpere i St. Kongensgade ved nr. 30. København.
©

Nationalmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Eleven kan ved brug af udstillingens genstande, film og tekster researche og formidle indsamlet viden om Danmarks besættelse.

Eleven kan diskutere konsekvenserne af de valg, der blev taget under besættelsen.

Eleven kan diskutere, hvorfor opfattelsen af besættelsen har ændret sig over tid.

Se alle tilbud fra: